KAPITAALI 1/2023 - KTTO

Tervehdys opintovastaavilta

Moikka! Me olemme Leo ja Otto, ja toimimme tänä vuonna opintovastaavina. Tehtävänämme on toimia ainejärjestön puolella yhteyshenkilöinä opiskelijoiden ja koulutusohjelman välillä sekä ennen kaikkea valvoa opiskelijoidemme etua opintojen saralla.

Perinteisesti opintovastaavien tärkeimpiä opintovastaavien vastuualueella tapahtuvia toistuvia tapahtumia ovat opintokahvit yhdessä opetushenkilökunnan kanssa sekä opintokysely, jolla kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä.

Vuotemme on alkanut nopealla tahdilla, sillä saimme opintokyselyn ulos jo helmikuun alussa. Tänä vuonna kartoitimme kyselyllä myös opiskelijoiden hyvinvointia ja tarpeita muun muassa tapahtumille ja urheilutoiminnalle. Kyselyä laadittaessa teimmekin tiivistä yhteistyötä hallituksen muiden vastuualueiden kanssa.

Saimme opintokyselyyn yli 70 vastausta ja paljon näkökulmia ja ajatuksia, joiden kautta kehittää koulutusohjelmiamme ja järjestömme toimintaa – tästä kiitos jäsenistömme aktiiviselle osallistumiselle. Tätä kirjoittaessamme ei ole vielä selvää milloin, mutta aiomme välittää kyselyn tuloksia myös koulutusohjelmiemme johtoryhmille.

Tapahtumien osalta ajatuksenamme on pitää perinteiset opintokahvit sekä keväällä että syksyllä ja näin luoda matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus opiskelijoiden ja henkilökunnan välille. Selvitämme myös mahdollisuuksia muiden opintoaiheisten tapahtumien järjestämiseen – tästä lisää, kun jotain kerrottavaa on!

Havaitessamme epäkohtia pyrimme myös tarttumaan niihin, jotta opiskelijoiden etu toteutuu mahdollisimman hyvin. Maaliskuun alussa esimerkiksi laadimme järjestömme kannanoton opiskelijoiden yhdenvertaisuuden tenttiviikolla vaarantaneista joukkoliikenteen lakoista.

Missä tahansa opintoihin liittyvässä asiassa tai epäkohdassa voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä! Aurinkoista kevättä toivoen,

Leo Turpeinen ja Otto Muurinen,

KTTO ry:n opintovastaavat 2023

Jatka keskustelua: