ARTIKKELIT - KAPITAALI 3/2022

Pikakatsaus kandiohjelman runkokurssien arviointiin

Teksti | Matti Mustonen

Kapitaali tekee uuden aluevaltauksen tutkivan journalismin pariin uudella katsauksella arvosanajakaumiin viimeisen viiden vuoden ajalta kaikilta taloustieteen kandiohjelman runkokursseilta, eli kurssit: TA1 ja aineopinnot pl. kandiseminaari- ja tutkielma. Katsauksen syynä on huoli ja akateeminen uteliaisuus eri kurssien ja opettajien arvostelukäytäntöjen eroista, jotka saattavat aiheuttaa kurssiarvosanojen huonoa vertailukelpoisuutta. Huonolla vertailukelpoisuudella taas olisi vaikutuksia opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen esimerkiksi työnhaun tai vaihtohakujen kautta.

Aineistona on käytetty julkisuuslain mukaisen tietopyynnön kautta Helsingin yliopistolta saatuja tietoja. Arviointikäytänteiden muuttumisen takia hylättyjä suorituksia ei otettu huomioon. Lisäksi saadussa datassa oli puutteita: arvosanoja joita annettiin kurssilla alle 5 kappaletta ei annettu. Tämä oli kuitenkin ohitettavissa, sillä annettujen arvosanojen kokonaismäärä yli kaikkien vuosien kurssitoteutusten oli aineistossa, joten osan arvoista pystyi päättelemään eksaktisti, ja kahteen jäljellä olevaan arvoon pystyi ainakin antamaan hyvän arvauksen.

Analyysi:

Tilastojen käsittelyyn on käytetty R-ohjelmistoa, jonne on jouduttu käsin kopioimaan data tietopyynnön tuloksista, sillä tulokset annettiin PDF-tiedostona. Innokas Kapitaalin lukija voi niin halutessaan saada haltuunsa kyseisen R-tiedoston tai alkuperäisen PDF-tiedoston ottamalla yhteyttä toimitukseen.

Taulukossa ylimmillä kahdella riveillä olevat keskiarvot ja keskihajonnat koskevat kaikkia kurssisuorituksia viimeisen viiden vuoden ajalta. Ne eivät siis ole eri vuosien toteutusten hajontojen tai keskiarvojen keskiarvoja, sillä eri vuosina on kursseille osallistunut hyvin eri määrä osallistujia. Alimmilla riveillä olevat tiedot ovat minimit ja maksimit kaikilta kurssitoteutuksilta viimeisen viiden vuoden ajalta edellä mainituille suureille sekä vuosi, jona kyseinen kurssi on pidetty. Luvun perässä oleva vuosiluku merkitsee lukuvuoden alkamisvuotta, eli jos kurssi on järjestetty vuoden 2020 keväällä tai vuoden 2019 syksynä, lukee vuosilukuna 2019. Luvut on pyöristetty kolmen desimaalin tarkkuudelle.


TA1TA3ATA3BTA3CTA4ATA4BTA4CTA7ATA7B
keskiarvo3,3693,1243,0573,0423,3343,4443,4743,2623,265
keskihajonta1,2171,4051,3321,3901,3421,3731,4351,4261,418
minkeskiarvo2,788
(2018)
2,912(2019)3,180(2017)2,897(2018)3,194(2021)3,000(2021)3,013(2021)2,730(2019)2,914(2019)
maxkeskiarvo3,753(2021)3,424(2020)3,573(2020)3,275(2019)3,577(2019)3,884(2019)3,972(2020)3,839(2021)3,707(2020)
minkeskihajonta0,832(2021)1,306(2021)1,092(2021)1,261(2020)1,255(2020)1,201(2021)1,142(2020)1,258(2021)1,292(2019)
maxkeskihajonta1,415(2019)1,466(2020)1,432(2018)1,535(2018)1,436(2017)1,497(2017)1,541(2019)1,433(2018)1,502(2018)

Johtopäätökset:

Pelkästään tämän analyysin perusteella on mahdotonta sanoa oikeastaan mitään varmaa, mutta hyviä arvauksia voi tehdä. Selvästi parhaita arvosanoja on saavutettu korona-aikana etäopetuksena olleilla kursseilla, mutta ei voida sanoa, että arviontikäytännöt olisivat löystyneet tai olisi tapahtunut arvosanainflaatiota, sillä analyysissä ei ole kuin pintaraapaisua etäkurssien jälkeiseltä ajalta. Lisäksi aineisto koostuu varsin lyhyestä tarkasteluvälistä, joten voi olla että aiemmilta vuosilta löytyy sekä suurempia maksimeja että pienempiä minimejä.

Erot minimi- ja maksimikeskiarvojen sekä minimi- ja maksimikeskihajontojen välillä kuitenkin osoittavat, että arviointi samalla kurssilla saattaa vaihdella vuodesta toiseen radikaalistikin. Tämä ero voi johtua monista tekijöistä kuten arvioinnista, tenttien vaikeudesta, opetuksen laadusta tai opiskelijoiden erilaisuudesta. Ei siis voida sanoa, että jotkin kurssitoteutukset tai tentit olisivat olleet kategorisesti haastavampia kuin toiset, mutta sellaisen heuristisen veikkauksen voi ehkä tehdä.

Aihetta voisi tutkia lisää tarkastelemalla pidemmältä aikajaksolta kurssiarviointeja sekä vertailemalla arvosanoja esimerkiksi tiedekunnan sisällä muihin kandiohjelmiin tai esimerkiksi Aalto Economicsin kurssiarvosanoihin. Kapitaali palaa aiheeseen tarkemmalla tarkastelulla, jos lukijakunta on kiinnostunut aiheesta.

Jatka keskustelua: