KAPITAALI 3/2022

Pääomainen vakauttaa valtiontalouden

Valtionvarainministeriö on esittänyt huolensa Suomen kansantalouden kestävyydestä keskipitkällä aikavälillä. Työn tehokkuuden mateleva kehitys ja tulonsiirtoja onkivien eläkeläisten kasvava suhde työväestöön verrattuna ovat rakenteellisia ongelmia, joihin täytyy puuttua välittömästi.

Pääomaisen teetättämässä muistiossa esitellään kaksi talouspoliittista ohjelmaa, joiden avulla valtio saataisiin ohjattua kestävälle uralle.

Iltatyöttömyys hallintaan

Suomessa on valtavasti työkykyistä väestöä, joka kuluttaa aikaansa täysin tuottamattomaan toimintaan. Merkittävä osa vakituisessa työsuhteessa olevista kansalaisista vaikuttaa tyytyvän vain yhteen työpaikkaan, mikä jarruttaa talouskasvua.

Käytännön toimia iltatyöttömyyden nujertamiseen olisivat muun muassa nuorille suunnatut mainoskampanjat ”Hustlaa kestävyysvaje pois” ja ”Maksa mummosi eläke.” Kampanjat pyrkivät luomaan työntekoon ja veronmaksuun kannustavaa sisältöä erityisesti päätoimisesti opiskeleville. Tavoitteena on että yksikään opiskelija ei ole viikonloppuisin työtön vuoteen 2035 mennessä. Vanhempaan väestöön kohdistuva lakiehdotus on suoraviivaisempi. Vapaa-aikaa verotettaisiin ainoan työn ansioihin suhteutetulla verolla, mikä luonnollisesti nostaisi iltatyöttömyyden hintaa.

Tarkkoja lukuja ilta- ja viikonlopputyöttömyydestä ei tällä hetkellä ole, mutta ongelman ratkaisemiseksi ollaan perustamassa ilmiötä seuraava tilannehuone. Kampanjan hengessä tilannehuoneeseen palkataan vain asiantuntijoita, jotka ovat samanaikaisesti työsuhteessa myös toiselle työnantajalle. Elinkeinoelämän vaikuttajat ovat antaneet runsaasti positiivista palautetta Pääomaisen ehdotukselle, ja ovat lupautuneet rahoittamaan uuden Grindaamo-nimellä kulkevan tilannehuoneen seuraavalle vuosikymmenelle saakka.

Start-up toiminta jäihin

Toinen politiikkasuositus käsittelee niin kutsuttua ”Get down”-ohjelmaa. Tällä hetkellä lukuisat lahjakkaat osaajat heittävät riskisijoittajien rahaa liekkeihin lottovoiton toivossa. Tiedämme suurimman osan start-up yrityksistä epäonnistuvan, joten ehdotamme yksinkertaista ratkaisua. 

Ministeriö tarjoaa yrittäjille kertaluonteista kultaista laskuvarjoa, eli maksua siitä, että he hylkäävät yrityksensä sen saadessa ensimmäisen rahoituskierroksensa loppuun. Tällä tavoin saamme vapautettua yrittäjiä työtehtäviin, jotka oikeasti tuottavat liikevaihtoa. Naiivit työntekijät voidaan valtion tuella ohjata tehtäviin, jotka tuottavat ennustettavaa verotuloa. Samalla vältytään turhilta konkursseilta yrityssektorilla. 

Vaikka Pääomaisen työryhmän ehdotukset ovat tehty kylmän analyyttisesti ja puhtaan objektiivisesti – kuten kaikki taloustiede – ne ovat keränneet monipuolisesti suosiota kaikilta puolueilta. Vasemmisto kannattaa progressiivisen verotuksen kiristämistä, kun taas oikeisto on lämmennyt sille, että työttömiä rangaistaisiin kaksinkertaisesti. Ministeriön analyysien perusteella uudet säännökset rauhoittaisivat valtionvelan kasvua, vähintään kunnes seuraava vasemmistohallitus nousee valtaan.

Jatka keskustelua: