ARTIKKELIT

Pääkirjoitus: Uusi vuosi, uudet kujeet

Pitkään ajattelin, etten kirjoita Kapitaalin vuoden ensimmäisen numeron pääkirjoitusta metatekstinä. Perinteiseen tapaan niin Kapitaalin kuin monen muunkin ylioppilaskuntamme järjestölehden vuoden ensimmäisten numeroiden pääkirjoitukset ovat täynnä ”tässä tämä nyt on rankkaa oli tehdä”– tyylistä kirjoittelua. Lehden tuotantoprosessin esitteleminen on kenties ihan kiinnostavaa, mutta useimmiten lukijalle turhaa – vaikeaa lehden tekemisen monia vaiheita on ymmärtää ennen kuin itse on lehteä tehnyt.

Kuitenkin päädyin itsekin kirjoittamaan ensimmäiseen pääkirjoitukseen metatekstiä.  Lehden tekoprosessin sijaan haluan pääkirjoituksessa esitellä uuden vuoden Kapitaalin tavoitteita. Kapitaalille vuosi 2019 nimittäin tarkoittaa uuden vaiheen alkua. Taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestölehti on ilmestynyt eri nimillä jo vuodesta 1974 lähtien ja Kapitaali täyttääkin kuluvana vuonna 45 vuotta. Juhlavuosi on hyvä ajankohta lehden täydelliseen uudistumiseen.

Kapitaali uudistuukin heti ensimmäisessä numerossa niin ulkoasultaan kuin sisällöllisesti. Kapitaalin sisällöllisen uudistumisen johtoajatuksena on, että olemme Kapitaalin toimituksessa tekemässä erityisesti lehteä emmekä niinkään opiskelijalehteä. Lehden on puhuteltava jäsenistöämme. Toisaalta sisällön aihevalintojen on oltava niin korkeatasoisia, että kuka tahansa yhteiskunnallistaloudellisista tai kulttuurin aiheista kiinnostunut innostuu ja inspiroituu Kapitaalin sisällöstä. Kapitaalin on tarkoitus esitellä monipuolisesti kiinnostavia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja tieteellisiä ilmiöitä taustoittavasti.

Perinteiset puheenjohtajan ja opintosihteerin palstat säilyvät lehdessä aiempien vuosien tapaan ja myös näin vuoden ensimmäisessä numerossa esitellään myös ainejärjestömme uusi hallitus. Aiemmilta vuosilta tuttu Ärräkorneri tekee nyt paluun Kapitaaliin. Sen sijaan pitkään Kapitaalin sivuilla nähdystä Provokaattorista on luovuttu.

Uusia ja pysyväksi ajateltuja palstoja ovat sen sijaan esimerkiksi tiedepalsta ja ensimmäisessä numerossa vieraskynä –tyylillä toteutettu palsta, jossa eri talousaiheiden asiantuntijat pääsevät kertomaan aiheistaan. Ensimmäiseen numeroon pyysimme Kuntaliiton kuntatalousosaston kehittämispäällikkö Sanna Lehtosta ja pääekonomisti Minna Punakalliota kirjoittamaan kuntataloudesta. Ensimmäinen tiedepalsta on allekirjoittaneen populaari lyhennelmä kandidaatintutkielmastaan.

Sisällön lisäksi Kapitaali uudistuu myös ulkoasultaan. Upeaan lukuelämykseen kuuluu välttämättä onnistunut ja aiheeseen sopiva kuvitus sekä taitto, joka antaa tilaa tekstille. Tähän olemme erityisesti panostaneet lehden ulkoasun suunnittelussa. Toisaalta kuvitusta on myös määrällisesti enemmän kuin aiempina vuosina. Ulkoasua on väljennetty ja luettavuuteen niin sähköisesti kuin printtilehdestä on kiinnitetty erityistä huomiota.

TEKSTI: Tom-Henrik Sirviö, Kapitaalin päätoimittaja
KUVA: Matias Kivipuro

Jatka keskustelua: