ARTIKKELIT - KAPITAALI 1/2021 - KTTO

Opintovastaavien tilannekatsaus

Opintosihteerin palsta | Teksti: Sakari Karisto ja Venla Sainio

Tänä vuonna opintovastaavan roolissa toimivat 1. vuosikurssin opiskelija Sakari Karisto sekä 3. vuosikurssin opiskelija Venla Sainio. Vuonna 2021 voidaan odottaa paitsi lisää etäopetusta, myös perinteisiä opintotapahtumia sekä siirtyminen Weboodista Sisuun.

Kuten moni taloustieteen opiskelija jo tietääkin, opintovastaavien tehtävänä on tarjota yksi yhteydenpitokanava taloustieteen opetushenkilökunnan suuntaan. Jos opintoasiat askarruttavat, kannattaa siis olla yhteydessä opintovastaaviin! Me huolehdimme myös yhteydenpidosta kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajiin: tavoitteenamme on, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin meitä koskevissa asioissa. 

Miltä opiskelijoiden edunvalvonta sitten käytännössä näyttää? Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla oli lievästi epämukava tilanne 3. periodin alussa, kun yliopiston kurssisuunnittelu oli mennyt ohi maalin ja integraalilaskennan kurssin ja Makrotaloustiede I -kurssin luennot olivat valitettavasti osuneet päällekkäin. Onneksemme tilanne korjaantui, kun opiskelijoiden vaikutuksesta aikataulussa tapahtui muutos. Jos havaitset samankaltaisia ongelmia muilla pakollisilla kursseilla, kannattaa vinkata asiasta opintovastaaville. Kaikkea ei ole mahdollista korjata, mutta aina kannattaa yrittää.

Viime maaliskuussa äkillisesti alkanut etäopiskelu tulee jatkumaan vähintään kevätlukukauden loppuun. Osa on kokenut etäopiskelun itselleen hyödylliseksi, kun esimerkiksi työnteon ja opintojen yhdistäminen on saattanut helpottua, kun taas osalle opintojen suorittaminen yksin kotona on tuottanut suuria vaikeuksia. Tätä tekstiä kirjoittaessa syksyn opetusjärjestelyistä ei vielä ole tullut tietoa, mutta toivon mukaan lähiopetukseen palataan heti, kun se on turvallista.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat nousseet koronavuoden aikana esiin niin mediassa kuin yliopiston omassa viestinnässä. Myös opintovastaavat kantavat huolta niin fuksien kuin vanhempienkin opiskelijoiden jaksamisesta. Tilanteen pitkittyminen on johtanut siihen, että moni työskentelee nyt puolivaloilla. Ennen kaikkea suositamme näissä hankalissa olosuhteissa oman terveyden ja jaksamisen huomioimista. Jos opiskelumotivaatio on kadonnut täysin, eikä kurssien suorittaminen tahdo onnistua, apua ja tukea on saatavilla. 

Opintovastaavat pyrkivät tänä keväänä järjestämään aiempien vuosien oppiainekahvien hengessä etätilaisuuden, jossa opiskeljat ja henkilökunta voivat keskustella kuluneen vuoden opetuksen sujumisesta rennoissa merkeissä. Jos sinulla on etäopintojen toteutuksesta kommentteja, kannattaa seurata tiedotusta aiheesta KTTO:n Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. 

Keväällä 2021 Sisu (sama palvelu, jossa on jo useamman vuoden ajan tehty HOPS-opintosuunnitelmia)  tulee korvaamaan Weboodin opintojen suunnittelutyökaluna. Sisun käyttöönottoa on siirretty jo kerran tänä keväänä, ja toivon mukaan tämä aikalisä on vähentänyt käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Opiskelijoille suurin muutos liittyy siihen, että kurssit tulee jatkossa lisätä omaan hopsiin ennen kuin niille voi ilmoittautua (tämä ei nykytiedon valossa rajoita kursseille ilmoittautumista: hopsin muokkaaminen on mahdollista milloin tahansa). Lisäksi kannattaa nyt jo merkitä muistiin, että sekä Sisussa että Weboodissa on käyttökatko 17.–30.5.2021. Jos haluaa valmistua ennen Sisun käyttöönottoa, todistuspyyntö tulee jättää viimeistään 29.4., eli erityisesti maisteritutkintoaan viimeistelevien kannattaa olla hereillä huhtikuussa.

Kevätlukukautta on vielä puolet jäljellä, ja opintovastaavat haluavatkin toivottaa kaikille taloustieteen opiskelijoille jaksamista 4. periodin kursseihin. Jonain päivänä pääsemme palaamaan luentosaleihin ja kirjaston ryhmätyötiloihin, ja toivon mukaan jonkinlainen opiskelumotivaatio säilyy sinne asti. Valoisaa kevättä kaikille!

Jatka keskustelua: