KAPITAALI 3/2020 - KTTO - Yleinen

Opintovastaavalta: Etäopiskelu ja yliopiston arki

Opintovastaavan palsta | Teksti: Venla Sainio

En olisi tämän vuoden alussa uskonut, miten paljon voisin kaivata Economicumin luentosalia tai Kaisan K3-kerrosta. Ne oli pakko hyvästellä maaliskuussa, kun etäopiskeluun siirryttiin nopeassa aikataulussa. Aluksi jaksamista helpotti tieto tilanteen väliaikaisuudesta: ehkä syksyllä voisi taas palata arkeen. Ikävä kyllä näin ei käynyt. Tämänhetkisen tiedon mukaan läppärin ruudun valossa istumista on edessä vielä ainakin kevät. Tilanne on haastava niin fukseille kuin aiemmin opinnot aloittaneillekin.

Etäopiskelun vaikutukset mielenterveyteen nousivat marraskuussa valtakunnalliseksi puheenaiheeksi, ja hyvästä syystä. Osalla opiskelijoista epävarmuus opiskelukäytännöistä, kesätöiden ja osa-aikatöiden peruuntuminen sekä huoli omasta tai läheisten terveydestä ovat hankaloittaneet opintoihin keskittymistä. Myös kontaktit kanssaopiskelijoihin ovat vähentyneet, erityisesti niillä, joilla ei ole muodostunut omaa kaveriporukkaa yliopistolla. Opiskelu on muutakin kuin kurssikuvausten oppimistavoitteiden täyttämistä: se on myös kanssaopiskelijoihin tutustumista luentojen jälkeen, yhteisiä lounaita ja myöhäisiä iltoja kirjastossa. Vaikka ei muita opiskelijoita tuntisikaan, tuttujen kasvojen näkeminen luentosalissa on silti voinut olla tärkeä osa arkea. Yksinäisyys yhdistettynä pitkään jatkuvaan etäopiskeluun on voinut heikentää monen motivaatiota ja opiskelukykyä.

Opintovastaavana olen keväällä ja syksyllä selvittänyt opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta, ja vastauksissa on noussut esiin myös positiivisia kokemuksia. Kaukana kampuksesta asuvien ei tarvitse käyttää aikaa julkisissa istumiseen, luentotallenteita voi katsoa uudestaan tenttiin valmistautuessa, ja työnteon ja opiskelun yhdistäminen on saattanut helpottua. Toivottavasti etäopiskelun hyvät puolet pidettäisiin mielessä opetusta suunnitellessa silloinkin, kun opiskelijat voivat taas palata kampuksille.

Etäopiskelun jatkuessa vielä koko kevään ajan on opiskelijoiden jaksamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Läheisten ja opiskelijayhteisön tuki on edelleen tärkeää. Myös yliopistolla on kehitettävää opetuksessa ja opiskelijoiden tukemisessa. Etäopiskelua on takana jo lähes kolme periodia, joten tietoa ja taitoa etäopetuksen järjestämisestä on jo kertynyt. Opiskelijoiden on myös tärkeää suhteuttaa tavoitteensa käytettävissä oleviin resursseihin, joista yksi on oma jaksaminen. On täysin luonnollista ja ymmärrettävää, ettei pitkittyneessä poikkeustilanteessa pysty suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jos tilanne tuntuu erityisen vaikealta, apua on tarjolla.

Ja jonakin päivänä paluu tavalliseen arkeen koittaa jälleen.

Mistä apua opinnoissa jaksamiseen?

Yliopiston omat verkkosivut (vaatii kirjautumisen): https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelun-tueksi

Nyyti ry tietoa mielenhyvinvoinnista ja mm. viikottaisia chatteja, https://www.nyyti.fi/

YTHS, https://www.yths.fi/palvelut/opiskeluyhteisotyo/opiskeluympariston-tarkastus/

Jatka keskustelua: