Yleinen

Niin mikä yhdenvertaisuussuunnitelma?

Tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmalla tavoitellaan parempaa yliopistoyhteisöä kaikille.

Keväällä Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt päättivät käynnistää kaikkia tiedekunnan järjestöjä koskevan yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun. Suunnitelmaa työstettiin kevään aikana niin kaikille avoimissa työpajoissa kuin eri järjestöjen puheenjohtajien ja yhdenvertaisuusvastaavien kokouksissa. Lisäksi järjestettiin kommenttikierroksia, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään lähes valmiista suunnitelmasta. Seuraavaksi KTTO:n hallituksen on tarkoitus hyväksyttää suunnitelma kokouksessaan syksymmällä. Suunnitelman tavoitteet liittyvät niin opiskeluun kuin tapahtumiin ja ainejärjestöjen muuhun toimintaan. Ehdotetut toimenpiteet vaihtelevat yleisluontoisista (”Opiskelijoiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet huomioidaan fuksisyksyn ohjelman suunnittelussa”) tarkempiin (”Kaikilla järjestöillä on nimetty henkilö, joka vastaa yhdenvertaisuusasioista”). Suunnitelman toteutumista eri järjestöissä on tarkoitus seurata vuosittain.

Miten suunnitelma tulee oikeasti näkymään opiskelijoiden arjessa? Suuri osa suunnitelmassa määritellyistä tavoitteista ja toimenpiteistä koskee lähinnä ainejärjestöjen hallituksia ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvia henkilöitä. Ajatuksena suunnitelmassa on se, että tapahtumajärjestäjillä olisi tulevaisuudessa käytössään nykyistä kattavammat työkalut muun muassa esteettömyyden huomioimiseen, samoin kuin järjestäjillä on tällä hetkellä käytössään valmiit ohjeen tilojen käyttöön ja siivoamiseen. Esimerkiksi KTTO:n tapahtumakutsuissa on jo aiemminkin pyritty viestimään mahdollisimman selkeästi tapahtumien esteellisyyteen liittyvistä tekijöistä. Suurin osa yhdenvertaisuussuunnitelman takia tehtävistä muutoksista tulee näkymään samalla tavoin: nykyisiä käytäntöjä kehitetään ja muokataan sen mukaan, miten niiden koetaan toimivan. Yksi selkeimmistä kaikkia valtsikalaisia koskevista toimenpiteistä on keskinäinen kunnioitus ja syrjivän toiminnan välttäminen, eli suomeksi: kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.

Valtsikassa on tehty jo pitkään työtä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja nyt luotu yhdenvertaisuussuunnitelma nojaa vahvasti aiempiin toimenpiteisiin kuten ongelmatilannehenkilöihin ja Turvallisemman tilan periaatteisiin. Tilanne on tällä hetkellä hyvä, vaikka parannettavaa on. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on olla konkreettinen työkalu tärkeän asian edistämiseksi.

TEKSTI: Venla Sainio

Jatka keskustelua: