ARTIKKELIT - KAPITAALI 1/2022

Miksi sähkön hinta nousee?

Artikkeli | Jesse Kahilainen

Energian hintojen nousun vaikutukset ovat olleet puheenaiheena mediassa: pörssisähkösopimuksia solmineet ihmiset ovat löytäneet itsensä tilanteesta, jossa kasvaneet maksut ovat tuntuneet suhteettomilta. Korotukset ovat olleet huomattavan suuria monille. Mistä tämä johtuu?

Keskimäärin kuluttajahinnat nousivat 4–7 % vuoden takaiseen Tilastokeskuksen 12/2021 pörssisähkön hintakatsauksen mukaan. Pörssisähköä käyttävillä hinnankorotukset ovat olleet suurempia.

Vaikka moni tahtoisi syyttää ilmiöstä vihreää hallitusta ja turpeen käytön lopettamista, ilmiö ei ole vain kotimainen: Euroopassa hinnoissa on tapahtunut myös huomattavaa kasvua johtuen kaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden hintakehityksestä. Hintaan vaikuttavat monet seikat, kuten kysyntä ja tarjonta, päästöoikeudet sekä raaka-aineiden hinnat. Raaka-aineiden hintakehitys kaasussa ja hiilessä on ollut reilusti kasvavaa vuoden 2020 puolivälistä.

Euroopassa markkinahintojen korkeus on johtunut monesta seikasta. Pelkästään maakaasun hinnassa on tapahtunut merkittävää kasvua lähiaikoina. Syinä tähän ovat olleet esimerkiksi matalat tuontimäärät Venäjältä, poikkeuksellisen kylmä talvi sekä alhainen tuotannon taso Euroopassa.

Hinnat ovat nousseet 2020-luvun pohjalukemista viimeisen 10 vuoden huippulukemiin noin puolentoista vuoden ajanjaksolla. Suomessa kaasun hinta sähköntuotannossa on noussut lähivuosien pohjalukemasta, noin 22 €/MWh, piikkimäisesti yli 45 €/MWh lukemiin, jotka ovat viimeisten viiden vuoden huippua. Maailmalla kaasun hinta kääntyi laskuun syyskuussa 2022, mutta on alkanut taas nousemaan. Oletettavaa on, että nykyinen Venäjän ja Ukrainan kriisi aiheuttaa lisää hintojen kasvua kaasun tarjonnan vähentyessä Venäjältä. Kivihiilen hinta oli noussut vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 60 prosenttia aikaisempaan verrattuna.

Vähempipäästöisten tai uusiutuvien energiamuotojen tarjonnan laskiessa päästöoikeuksien hinnat nousevat, kun joudutaan turvautumaan päästöintensiivisempään energiantuotantoon: esimerkiksi Euroopassa kaasua on alettu korvaamaan kivihiilellä kaasun hinnan ollessa ennätyskorkea. Päästöoikeudet ovat myös sijoituskohde, jolloin hinnan vaihteluihin vaikuttavat muutkin kuin reaaliset tekijät.

Pohjoismaissa vesivoimaloiden tilanne on ollut normaalia heikompi. Kun vesitilanne on heikko, tarjontaa sähköstä on vähemmän ja sähköä joudutaan tuomaan ulkomailta. Tuotannon alijäämä pohjoisessa Norjassa on huomattavan suurta: varannot ovat 90 prosentin tasolla normaaliin verrattuna.

Absoluuttinen määrä sähkövajeessa on suurta, useita terawattitunteja. Vajauksen määrä on Energy Quantified:n mukaan yhteensä 6 TWh vuoden 2021 viimeisellä ja vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Se vastaa monen tuulivoimalan keskivertoa tuotantoa vuodessa. Nord Poolin sähkön pörssihinta oli noussut alle eurosta yli 80 euroon vähän yli vuoden ajanjaksolla, johtuen isolta osin heikentyneestä vesi- ja tuulivoiman tuotannosta.

Pohjoismaiseen energian hintatasoon tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan lisääntyneet yhteydet Iso-Britanniaan sekä Saksaan. Iso-Britanniaan ollaan avaamassa Norjasta NSL-yhteys (North Sea Link), joka tuo mukanaan hintapaineet valloillaan olevan markkinatilanteen mukaisesti.

Lähteet:

https://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tie_001_fi.html https://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tie_001_fi.html https://www.kpflaki.com/post/mist%C3%A4- p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6kaupassa-on-oikeastaan-ky – se-ja-toimiiko-se https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2022/01/Surging-2021- European-Gas-Prices-%E2%80%93-Why-and-How.pdf https://www.sahkon-kilpailutus.fi/blogi/porssisahkon-hinta-ennatyskorkealla/ https://www.thelocal.no/20210908/explained-why-are-energy-costs-soaring-insouthern-norway/ https://www.fortum.com/about-us/forthedoers-blog/why-power-price-now-muchhigher-last-year-anddoes-it-matter https://www.energyquantified.com/blog/nordic-power-prices-rise-on-low-hydroreservoir-levels https://www.reuters.com/business/energy/european-gas-demand-seen-falling-thisyear-due-cheaper-coal-iea-2022-01-31/

Jatka keskustelua: