Fuksiliite

Matematiikan selviytymisopas

Fuksiliite | Teksti: Eetu Mänttäri

Monelle taloustiede valikoituu oppiaineeksi juuri sen matemaattisuuden vuoksi. Useat miettivät jo lukiossa: ”Pidän niin kovasti matematiikasta. Miten voisin opiskella sitä yliopistossa opiskelematta kuitenkaan matematiikkaa pääaineenani?”

Tämän kaltaiset ihmiset tulevat nauttimaan olostaan Kumpulan kampuksen matematiikan luennoilla. Me muut taas tarvitsemme hieman suostuttelua. Matematiikkaa oppii kuitenkin rakastamaan, eikä sitä suotta kannata pelätä.

Kumpulan mäellä matematiikan opetuksen pedagogiikka on hiottu huippuunsa. Vaikkemme vielä tiedäkään koronasyksyn etätoteutuksen yksityiskohtia, on melko varmaa, että osaavien ja
innostuneiden opettajien sekä avustajien hyvä henki välittyy myös kotisohvalle.

Fukseille on tarjolla matematiikan perusopintojen kokonaisuus, jonka käyvät ainakin osittain myös matematiikkaa pääaineenaan opiskelevat. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat kurssit:

 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)
 • Raja-arvot (5 op)
 • Differentiaalilaskenta (5 op)
 • (MAT11005) Integraalilaskenta (5 op)
 • (MAT11006) Optimoinnin perusteet (5 op)
 • (MAT11001) Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op) valinnainen

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (kavereiden kesken linis) sujuu hyvin lukiopohjalla. Sen oheen voin kuitenkin suositella kurssia Johdatus yliopistomatematiikkaan (tuttavallisemmin JYM). Kurssi on hyödyksi etenkin, jos tuntuu siltä, että matemaattiset taidot ovat hieman ruosteessa. JYM on myös hyvä tapa tutustua todistamiseen, sillä yliopistomatematiikka on pitkälti juuri sitä. JYM:illä pääsee eroon mahdollisesta matematiikkapelosta ja voi saada onnistumisen kokemuksia todistamisen osa-alueelta.

Kurssia Optimoinnin perusteet ei ole aiemmin ollut, joten tietoni siitä ovat hyvin rajalliset. Luulisin kuitenkin, että kurssin anti on hyödyllistä erityisesti toisen vuoden mikrotaloustieteen kursseja silmällä pitäen. Jos ei differentiaalilaskennassa päässyt tarpeeksi derivoimaan, niin täällä mitä luultavimmin pääsee! Luulo ei ole kuitenkaan tiedon väärti, mutta uskon, että erityisesti optimointi on kansiksen opiskelijoiden mieleen.

Mainittakoon vielä, että sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta- kurssia että muita matematiikan kursseja pitävät professorit ovat vaihtuneet, joten toteutuksessa saattaa olla eroja aiempiin vuosiin. Sisältö kuitenkin lienee hyvin samankaltainen. Kursseja tehdessä kannattaa ehdottomasti hankkia kirja Analyysiä reaaliluvuilla. Kyseinen opus löytyy myös allekirjoittaneen kirjahyllystä ja sydämestä.

Kurssit koostuvat yleensä muutamasta luennosta sekä yksistä tai kaksista laskuharjoituksista viikossa. Korostan vielä toistamiseen, että näitä laskuharjoituksia kannattaa tehdä porukalla tai vaikka Zoom-puhelussa opiskelutovereiden kanssa, jolloin ei jää jumiin haastavamman tehtävän osuessa kohdalle. Kannattaa luoda jonkinlainen rutiini, jonka puitteissa tehtäviä tekee. Yliopisto-opiskelu on melko vapaata, jolloin vastuu jää opiskelijalle itselleen. Joitain on auttanut esimerkiksi se, että tekee tehtävät aina tiettynä viikonpäivänä muiden kanssa.

Kannattaa myös muistaa, etteivät yliopiston matematiikantehtävät välttämättä aukea tekijälle ensiyrittämällä, vaan oikeiden ratkaisujen löytäminen saattaa vaatia kurssikirjan tai luentomateriaalin intensiivistä läpikahlaamista. Mitä haastavampi tehtävä, sitä palkitsevampaa se kuitenkin on ratkaista.

Yleisesti ottaen matematiikan opiskelussa pitkäjänteisyys on valttia. Joka viikko laskuharjoitukset tekemällä säästää paljon energiaa paniikinomaiselta pänttäämiseltä ja tulee paremmin oppineeksi itse asiat. Matematiikkaa ei kannata pelätä. Jos siitä jo pitää valmiiksi, tulevat nämä kurssit olemaan mielenkiintoisia. Jos taas matematiikka on ollut se asia, mikä taloustieteessä arveluttaa, voivat nämä kurssit sytyttää kipinän siihen.

Antoisia hetkiä matematiikan parissa, tuore fuksi!

Näin selviät mistä kurssista tahansa:

 1. Opiskele materiaali ja tee laskuharjoituksia viikoittain
 2. Tee tehtäviä yhdessä muiden kanssa
 3. Käy ohjauksissa/laskuharjoitustilaisuuksissa etenkin, jos sinulle on jäänyt jotain epäselvää
 4. Kysy, jos et ymmärrä jotain, ja etsi tarvittaessa muita materiaaleja, joissa samaa asiaa käsitellään.
 5. Älä uhraa omaa jaksamistasi ja yöuniasi muutaman kurssin takia! Kysy apua, kevennä kurssitaakkaa, hanki keinoja stressinhallintaan ja muista myös lepo!
Jatka keskustelua: