Aihearkisto: Yleinen

Opintovastaavien tervehdys

Opintovastaavien palsta | Henri Virtanen & Veikka Karvonen

Opintovastaavina toimivat tänä vuonna 2. vuosikurssin opiskelija Henri Virtanen ja 1. vuosikurssin opiskelija Veikka Karvonen. Toivon mukaan suurin opintoihin liittyvä muutos tänä vuonna tulee olemaan siirtyminen etäopetuksesta lähiopetukseen.

Niin kuin valveutuneimmat jo tietävätkin, opintovastaavien tehtävänä on toimia eräänlaisina taloustieteen opiskelijan edunvalvojina opintoasioissa. Pyrimme pitämään tiivistä yhteyttä opetushenkilökuntaan ja korjaamaan opinnoissa ilmeneviä ongelmia yhteistyössä heidän kanssaan. Toimenkuvaan kuuluu myös yhteydenpito kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmien opiskelijaedustajiin, jotta opiskelijoiden ääni kuuluisi myös johtoryhmissä.

Opintovastaavien vuosi on vielä alussa, mutta olemme päässeet jo pienimuotoisesti hoitamaan tehtäväämme edunvalvojina. Kolmannen periodin integraalilaskennan kurssin ja Makrotaloustiede I -kurssin luentoja oltiin alustavasti järjestämässä samoina aikoina ja opintovastaavina pääsimme setvimään asian kuntoon. Esimerkiksi tällaisissa asioissa suosittelemme olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin opintovastaaviin, jotta opinnot sujuisivat kaikilla opiskelijoilla mahdollisimman mutkattomasti. Myös vastikään järjestetty opintokysely oli opintovastaavien käsialaa. Tänä vuonna erityisen olennaisen siitä teki se, että siinä kerättiin toiveita uusista taloustieteen valinnaisten kursseista, joita opinto-ohjelma paraikaa uudistaa.

Etäopintojen aikana opiskelijoiden kontakti kanssaopiskelijoihin on jäänyt monella vähäiseksi. Tämä tulee toivottavasti muuttumaan opetuksen siirtyessä takaisin lähiaikaan tämän vuoden aikana. Rohkaisemme opiskelijoita ottamaan tästä kaiken irti ja hyödyntämään opiskelumahdollisuutta Economicumilla.

Vajaaksi jääneen yhteisöllisyyden voivat korjata vain opiskelijat itse, ja nyt siihen on mahdollisuus. Ohimenevät kuulumisten vaihdot ja luennon jälkipuinti opiskelukavereiden kesken eivät ole ajanhukkaa. Ne ovat paitsi olennainen osa oppimista, myös tärkeitä motivaation ja jaksamisen lähteitä opiskeluarjessa.

Lähiaikaan siirtyminen pakottaa muuttamaan opiskelurutiineja taas toisenlaisiksi. Muutos voi kuitenkin olla haastavuudestaan huolimatta kauan kaivattu askel kohti yhteisöllisempää opiskelijaelämää.

Etäaika on kuitenkin jättänyt opiskeluun jälkensä. Pandemian jäljiltä opiskelijoiden yhteys henkilökuntaan on jäänyt jo useammalla vuosikurssilla etäiseksi. Yhteyttä parantaaksemme aiomme järjestää oppiainekahvit, joilla henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kasvokkain keskustelemaan sekä opinnoista että kaikesta, mistä keskustelua riittää. Vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan järjestämään myös jatkossa riippuen niiden suosiosta. Tilaisuudesta ilmoitetaan perinteisesti sähköpostilistan kautta.

Pyrimme tänä vuonna parantamaan kaikkea opintoihin liittyvää viestintää. Opiskelijoiden olisi hyvä tietää, mitä kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmissä tapahtuu. Viestintä on viime vuosina hieman takkuillut, mutta uskomme, että tiiviimpi yhteistyö johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa muuttaa asian.

Opiskelijoiden edunvalvonta ei onnistu ilman teiltä opiskelijoilta tulevaa palautetta. Opintovas – taavina yritämme parhaamme kehittääksemme opiskeluolosuhteet mahdollisimman toimiviksi, mutta lopulta suurimmassa asemassa sen suhteen olette lopulta te. Kurssien ilmapiiri, koulutusohjelman yhteisöllisyys ja opiskelukokemus riippuu pitkälti opiskelijoista. Yhdessä voimme tehdä myös opiskelusta paremman kokemuksen kaikille.

Opintovastaavat toivottavat aurinkoista neljättä periodia ja tsemppiä lukuvuoden viimeisiin kursseihin!

Jatka keskustelua:

Markus Rauramo – tie valtsikasta Fortumin johtoon

Artikkeli | TEKSTI Otto Muurinen KUVA Tomi Parkkonen / Fortum

Fortumin toimitusjohtaja on rakentanut uransa kiinnostukselle erilaisista asioista ja monipuoliselle kokemukselle – ja kannustaa nykyopiskelijaakin siihen.

Metromatka Helsingin yliopistolta Keilaniemeen lukuisten suuryritysten pääkonttorien keskelle ei ole pitkä. Mutta matka valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja kansantaloustieteen opinnoista suuren suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi on. Tapaan Markus Rauramon selvittääkseni, kuinka hän päätyi valtsikasta Fortumin toimitusjohtajaksi.

Rauramo kertoo, että hänellä ei ollut lapsuudessa haaveammattia. Suunnitelmat eivät olleet selkeytyneet lukioiässäkään. Hän kuvaa olleensa monipuolisesti kiinnostunut erilaisista asioista. Lukioajaltaan hän nostaa kuitenkin erityisesti esiin kiinnostuksen historiaa kohtaan.

Vuonna 1989 Rauramo aloitti kansantaloustieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Hänet ohjasi valtsikaan kiinnostus yhteiskunnan tapahtumia ja sen laajempaa toimintaa kohtaan.

”Alun perin hain lukemaan valtio-oppia. Sitten siirryin siitä kansiksen puolelle.”

Opiskeluaikoinaan Rauramo toimi aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja kirjoitti myös Kapitaaliin. Vuonna 1991 hän kirjoitti Fuxi-Kapitaalissa:

”Kansantaloustieteilijöitä syytetään usein liiasta teoretisoinnista. Kansiksen opiskelijalle yritysten ja talouselämän johtamiseen, kirjanpitoon ym. käytännön toimintaan liittyvät kurssit olisivat hyödyllisiä ja käytännön taloudellista näkemystä laajentavia.”

Samassa jutussa annetaan ohjeita muissa korkeakouluissa ja tiedekunnissa opiskelemiseen. Erityisesti ohjeissa korostuvat kauppatieteet. Nykyisestä asemastaan ja opiskeluaikaisista kirjoituksistaan huolimatta Rauramo kertoo hakeneensa opiskelemaan vain valtsikaan. Hän näkee kauppakorkeakoulussa opittavien taitojen enemmän olleen osaamista täydentäviä kuin vaihtoehto kansantaloustieteen opinnoissa kertyneelle osaamiselle.

”Olisi hyvä ymmärtää laaja-alaisesti sitä, mitä opiskelee, ja miten se kytkeytyy eri asioihin. Varmaan vastaavasti, jos opiskelisi jotakin suoraan kirjanpitoon, johtamiseen tai markkinointiin liittyvää, on hyvä lukea myös makrotaloutta, että saa sitä teoreettista kehikkoa, miten talous toimii.”

Opiskelijana Rauramo kertoo olleensa kiinnostunut monipuolisesti eri asioista, opiskeltavista asioista toiset kiinnostivat enemmän, toiset vähemmän. Pakolliset tilastotieteen ja matematiikan kurssit eivät olleet siihenkään aikaan helppoja.

”Matriisin kääntämiset ja muut jutut varmaan olivat aika monelle suhteellisen haastavia.”

Sivuaineenaan Rauramo opiskeli poliittista historiaa.

”Historia on aina kiinnostanut. Voi sanoa, että poliittinen historia on modernia historiaa. Tietyllä tavalla ymmärtää vuosikymmeniä taaksepäin, miten on tultu siihen pisteeseen, jossa nyt ollaan.”

Opiskeluaikojen kiinnostuksesta historiaa kohtaan ja poliittisesta historiasta sivuaineena on ollut hyötyä myös Rauramon nykyisissä tehtävissä Fortumilla ja uran aiemmissa tehtävissä.

”Voimalaitokset, paperitehtaat tai sellutehtaat ovat kymmeniä tai viisikymmentä vuotta sitten tehtyjen päätösten tuloksia. Jokin tehdaspaikka tai voimalaitospaikka on saatettu sata vuotta sitten perustaa. On mielenkiintoista ymmärtää historiaa ja sitä, mikä on ohjannut siihen, että asioita nyt tehdään siellä missä niitä tehdään.”

Pyydän nimeämään inspiroineita tai erityisellä tavalla positiivisesti opiske luajasta mieleen jääneitä professoreita tai muita opettajia. Esiin nousee kolme nimeä.

”Pekka Sutela, joka juuri kuoli, oli yksi niistä todella vaikuttavista opettajista.”

Sutelan lisäksi Rauramo mainitsee tilastotieteitä opettaneen Yrjö Vartian ja Suomen ilmastopaneelin nykyisen puheenjohtajan, ympäristöekonomian emeritusprofessori Markku Ollikaisen.

”Jo silloin Markku luennoi ympäristötaloudesta. Niistä kursseista on nyt 30 vuotta mutta asia oli silloinkin pinnalla. Mielenkiintoista sinänsä, että se oli jo silloin valtsikan opetusvalikoimassa.”

Opiskeluaikoihin liittyen keskeistä on myös yhteisö. Rauramon kertoessa opiskeluajoistaan korostuu yhteisön keskusteleva ja pohdintaan kannustava kulttuuri.

”Se [opiskelijayhteisö] oli kyllä hyvin tiivis. Paljon tavattiin ja paljon oli tilaisuuksia yhdessä. Ilmapiiri oli keskusteluun ja pohdintaan kannustava.”

Yhteisöön liittyivät myös juhlat, joita järjestettiin ja joihin osallistuttiin.

”Se oli yleisesti ottaen kivaa aikaa. Oli kivaa viettää aikaa opiskelukavereiden kanssa. Ainakin siitä jäivät mieleen nämä Uuden Ylioppilastalon juhlat. Siellä oli hauskaa.”

Opiskelukavereistaan kysyttäessä Rauramo mainitsee pitkän uran Suomen Pankissa tehneen ja vastikään valtionvarainministeriön talouspolitiikan koordinaattoriksi nimetyn Lauri Kajanojan.

”Lauri oli yksi niistä opiskelukavereista, jonka kanssa olen ollut tekemisissä, ja jonka uraa olen seurannut matkan varrella.”

Opiskeluaikana lomat kuluivat töissä

Opiskeluaika ei ollut kuitenkaan pelkkää juhlaa. Rauramo kertoo työnteon tukeneen opiskelua ja opiskelun työntekoa.

”Jo ennen kuin aloitin opiskelut olin töissä. Ja koko ajan opiskelujenkin ohella tein erilaisia töitä. Jonkin verran opettajantöitä, koska se sopi opiskelijan elämään. Ihan ensimmäiseltä luokalta lukioon asti. Olin hyvin kaikkiruokainen sen suhteen, sekä Espoossa että Helsingissä. Kun tunteja tarjottiin, niihin oli hyvä tarttua.”

Tämän lisäksi Rauramo teki säännöllisiä töitä. Hän kertoo aloittaneensa vuonna 1988 Suomen Yhdyspankissa (SYP) ja työskennelleensä ennen opintojensa aloittamista Osuuspankkien Keskuspankissa (OKO). Yhtenä kesänä Rauramo työskenteli Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa (SKOP) New Yorkissa.

Teollisuuteen Rauramo kertoo päätyneensä 90-luvun pankkikriisin myötävaikutuksella.

”Se oli valtava isku pankeissa. Ne vähensivät väkeä ja täytyi hakeutua joihinkin muihin töihin opiskelujen ohella.”

Pitkäaikaisella työnantajallaan Stora Ensolla Rauramo aloitti vuonna 1993.

”Se oli lainanhallinnan ja taloushallinnon back office -työtä. Niinä aikoina, kun sitä tein, se oli ihan täysipäiväistä.”

Ympäröivä taloudellinen tilanne ja oma taloudellinen tilanne pakottivat seuraamaan omaa taloutta tarkasti.

”Siinä seurattiin päivittäin rahankäyttöä, miten rahaa menee ruokaan. Ei ostettu bussi- tai ratikkalippua vaan käveltiin tai pyöräiltiin.”

Tähän liittyivät osittain myös ajan korkeat korot ja lamatilanne. Aika ja ilmapiiri kannustivat työntekoon: ”Kyllä se fiilis oli, että pitää olla ahkera. Pitää tehdä töitä ja pitää opiskella ja näitä kaikkia pitää pystyä tekemään yhtä aikaa.”

”Ehkä se oli niin, että työntekeminen pidensi sekä aloittamista että valmistumista. Koin tärkeäksi saada tutkinnon, mutta samalla saada työkokemusta ja tehdä monia muita asioita samaan aikaan.”

Vuodet Stora Ensolla

Rauramo valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1997 jalka jo hyvin työelämän oven välissä, ensimmäise ikälisät tienattuina palkkaan pankeissa.

Rauramon Suomen ja Ranskan väliseen paperin- ja sahatavaranvientikiistaan liittynyt gradu Vapaaehtoiset viennin rajoitukset insentiivinä dumppaukselle ei liittynyt hänen työhönsä Stora Ensolla.

”Se oli mielenkiintoinen teoreettinen konsepti, jolla vaikutti olevan yhteys todelliseen yrityselämään. Ja siinä oli mielenkiintoinen dynamiikka, konkretia siinä, mitä yrittää gradussa tutkia.”

Rauramo pitää kiinnostavana tämän teorian yhteyttä regulaatiopuolelle, joka on myös nykyisellä alalla energiateollisuudessa tärkeää.

Aloittaessaan Stora Ensolla opiskelujensa aikana vuonna 1993 Markus Rauramo ei ajatellut, että siitä voisi tulla pitkäaikainen työnantaja, jonka leivissä hän etenisi aina toimitusjohtajan sijaiseksi ja talousjohtajaksi.

”Tärkeää oli saada työpaikka ja hain sinne. Se osoittautuikin sitten todella mielenkiintoiseksi. Kyllä sillä tavalla oli selvä, että yrityselämä kiinnosti minua.”

Ura Stora Ensolla kehittyi askel askeleelta eteenpäin. Selkeää päämäärää Rauramolla ei kuitenkaan ollut. Osaamisen kertymisen myötä hän kertoo tuoneensa esiin kiinnostusta muihin mielenkiintoisin tehtäviin.

”On ollut se punainen lanka, että on kiinnostanut oppia uusia asioita ja päästä mukaan tekemään uusia asioita. Ja siellä Enso-Gutzeitilla, sittemmin Ensolla ja Stora Ensolla kansainvälinen ja globaali ulottuvuus oli hyvin kiinnostavaa, liiketoiminta ulottui Amerikasta Aasiaan ja Venäjältä Eurooppaan. Paperia tuotettiin monessa paikassa ja vietiin ympäri maailmaa. Siinä tunsi olevansa mukana semmoisessa firmassa, joka on osa maailmantaloutta. Ehkä se myös istui tähän koulutustaustaan hyvin.”

”Sitten kun tuli näitä rahoituksen hankintaan liittyviä hommia, niin se merkitsi paljon matkustamista Lontoossa ja Amerikassa. Välillä oli rahoitettavia projekteja Venäjällä ja yrityskauppaprojekteja Thaimaassa ja Indonesiassa ja näitä Brasilian ja Uruguayn caseja. Kiinassa kävin paljon, ja nämä liittyivät eri tavoilla rahoitukseen ja projekteihin.”

Rauramo päätyi vuonna 1999 Stora Enson yhdistymisen myötä Brysseliin, kun rahoitustehtävät siirtyivät sinne. Brysselissä hän työskenteli vuosina 1999-2001.

”Olihan se Brysselissä tosi kansainvälistä. Meillä oli konttorilla varmaan 20 eri kansalaisuutta ja Bryssel kaupunkina oli todella kansainvälinen paikka. Suomi oli liittynyt EU:hun ja iso EU-yhteisö näkyi ja tuntui siinä elinympäristössä.”

Rauramo kannustaa myös opiskelijoita kansainvälisyyteen.

”Vaihtomahdollisuudet ja kansainväliset työmahdollisuudet kannattaa hyödyntää, koska ne ovat kokemuksia, jotka antavat lisää mahdollisuuksia töissä kehittymiseen ja etenemiseen.”

Palattuaan Brysselistä Rauramo toimi Stora Enson strategia- ja investointijohtajana. Myöhemmin vuosina 2004–2008 hän työskenteli Stora Enso International Londonin rahoitusjohtajana.

”Lontoossa työkulttuuri oli vielä askelta intensiivisempää. Päivät olivat pidempiä ja työntekemisen tahti vielä kovempi.”

Mahdollisuus olla töissä kansainvälisissä investointipankeissa tai globaaleissa suuryrityksissä nosti Rauramon mukaan työn intensiteettiä.

Kokemukset kansainvälisissä työyhteisöissä eri puolilla maailmaa ovat opettaneet Rauramolle, että halu kommunikoida ja kuunnella ovat kielitaitoa tärkeämpiä.

”On tärkeää, että on valmis löytämään yhteisen tavan kommunikoida.”

Iso askel ura Fortumilla

Vuonna 2012 Rauramo aloitti talousjohtajana Fortumilla. Tätä siirtoa hän pitää uransa tärkeimpänä askeleena.

”Olin silloin ollut jo melkein 20 vuotta metsäteollisuudessa ja olin talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Stora Ensolla. Kun tilaisuus aukesi mietin, että teenkö koko työuran samassa firmassa, vai kiinnostavatko muut tehtävät jossakin muualla. Ja silloin johtopäätös oli, että kiinnostaisi oppia uusia asioita uudesta teollisuudesta.”

Rauramoa kiinnosti se, miten politiikka ja regulaatio liittyvät energiateollisuuteen, joka on myös lähellä kuluttajia.

”Tässä on myös mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tekemään töitä energiamurroksen ja suoraan ilmastonmuutoksen mitigoimiseksi.”

Kysyttäessä siitä, miten työ on vastannut tätä kiinnostusta, Rauramo naurahtaa.

”On vastannut todella hyvin. Ihan täytyy sanoa, että tosi iso motivaattori on se, että nyt todella tehdään töitä dekarbonisaation kanssa.”

Rauramon mukaan ympäristökysymykset näkyvät päivittäisessä arjessa paljon.

”Voisi sanoa, että ihan päivittäin ovat esillä. Ainakin itse koen, että meillä yhtiössä ajatus on se, että halutaan tehdä tätä murrosta ja vaikuttaa asioihin positiivisesti, ottaa pois vanhaa korkeapäästöistä kapasiteettia ja rakentaa uutta. Tuntuu, että tehdään oikeita asioita.”

Uransa vaikeimmaksi vaiheeksi Rauramo mainitsee finanssikriisin jälkimaininkeineen.

”Subprime-kriisi Yhdysvalloissa oli todella tiukka paikka, Lehman meni nurin ja rahoitusmarkkinat olivat hyvin syvässä kriisissä. Oli tehtaiden sulkemisia ja kymmenien tuhansien ihmisten vähennyksiä.”

Finanssikriisin tärkeimpänä oppinaan Rauramo pitää avoimuutta, reiluutta ja keskustelevuutta. Tärkeää on myös luottaa kollegoiden ammattitaitoon.

”Tosi tiukoistakin paikoista kyllä selviää kollegoiden kanssa, kun keskustelee. Kun antaa luottamusta niin sitten myös saa luottamusta.”

Rauramo antaa jälleen neuvon:

”Kannattaa hankkia monenlaista osaamista, oli se sitten yhteiskunnallista, poliittista tai yritystoiminnasta. Tai meidän tapauksessamme liikkeenjohdosta, funktioiden toiminnasta ja liiketoiminnasta sekä kansainvälistä osaamista. Siinä itse oppii asioita ja ymmärtää, mitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin. En usko, että odotetaankaan, että kaikkea osaamista ihmisillä on.”

Rauramon finanssikriisistä saamat opit avoimuudesta ja luottamuksen kulttuurista liittyvät myös diversiteettiin.

”Avoin johtaminen ja diversiteetti ovat asioita, joita korostan. Myös keskusteluissamme johtoryhmän kesken haluamme saada erilaisia näkökulmia esille. Yritän pitää porukan mukana ja tehdä yhdessä. Minunkin on paljon kivempi tehdä töitä, jos ihmiset kokevat, että heidän on hyvä tulla työpaikalle ja he saavat olla omana itsenään ja antaa oman panoksensa.”

Rauramo kertoo yritysmaailman muuttuneen tässä suhteessa uransa aikana.

”Se näkyy vaatimuksissa, joita yrityksiin kohdistuu. Sijoittajat edellyttävät, että yritykset kiinnittävät ympäristöasioihin ja yhdenvertaisuuteen huomiota ja kertovat myös palkitsemispolitiikastaan. Muuten yrityksiä arvostellaan, etteivät ne tee näin.”

Katse taaksepäin – miten ura on rakentunut?

Olisiko urapolku lähtenyt toiseen suuntaan ilman 90-luvun pankkikriisiä?

”En osaa sanoa, mihin olisin päätynyt. Nyt kun katson omaa työhistoriaani taaksepäin, niin olen suunnilleen 4–5 vuoden välein vaihtanut tehtäviä. Kun itse mietin työuraani, en voi sanoa sitä varsinaisesti suunnitelleeni, vaan enemmän olen tehnyt asioita, jotka ovat itsestäni kiinnostavia.”

Rauramo kertoo menneensä aktiivisesti puhumaan esimiehilleen ja kollegoilleen kiinnostuksestaan tehdä hommia tietyllä alueella tai laajentaa omaa tehtävänkuvaansa.

”En suunnitellut meneväni metsäteollisuuteen, enkä suunnitellut meneväni energiateollisuuteen, mutta ne ovat kiinnostaneet. Ja nyt huomaan sen, että vuosien varrella on kertynyt paljon kokemusta raskaasta teollisuudesta ja liiketoiminnasta, joka vaatii paljon investointeja.”

Työnsä kannalta Rauramo pitää tärkeänä pitkien investointisyklien ymmärtämistä.

”Toisaalta energiateollisuudessakin kansantaloustieteestä, poliittisesta historiasta ja muista on varmaan hyötyä siinä, että ymmärtää eri asioiden ja politiikan, regulaation ja liiketoiminnan yhteyksiä.”

Rauramolla on vielä uralleen tavoitteita.

”Haluaisin kovasti edistää energiamurrosta ja uskon, että pystymme puhdistamaan sekä sähkön että kaasun. Sitä haluaisin Fortumin puitteissa edistää. Uskon, että meillä yhtiönä ja suomalaisina on siihen hyvät mahdollisuudet.”

Vetääkseni yhteen Markus Rauramon uraa kysyn häneltä, mistä hän haluaa tulla muistetuksi uransa jälkeen. Vastaus tulee empimättä ja palaa niihin arvoihin, joita Rauramo pyrkii edistämään myös työyhteisössään.

”Että olin avoin ja kuunteleva työkaveri.”

Haastattelu tehtiin perjantaina 11.2.2022

Jatka keskustelua:

Uudet energiateknologiat

Artikkeli | Mikko Vanhala

Mistä saamme tulevaisuudessa energiaa? Yksi merkittävimmistä energiatrendeistä vuonna 2021 oli hiilestä irtautuminen (tai vähintään siirtymästä puhuminen). Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä energiaa tarvitaan yhä enemmän, mutta samaan aikaan monet valtiot pyrkivät vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Nykyisten uusiutuvien energianlähteiden lisäksi tarvitaan uusia ratkaisuja. Mitkä energianlähteet ovat vasta teknologian reunalla? Kapitaali selvitti vuoden 2022 kuumimmat (pun intended) energiateknologiat.

Lattia

Kyllä, luit aivan oikein: lattia. Lattian kohdistuvaa – kävelemisestä syntyvää – liike-energiaa voidaan muuntaa sähköksi. Hollantilainen Energy Floors ja brittiläinen Pavegen tuottavat lattialaattoja, joiden avulla ruuhkaisilla alueilla, kuten kauppakeskuksissa ja lentokentillä, voidaan tuottaa sähköä muun muassa mainoskylttien valaisemiseen. Lattiapaneelien hinta on noin 1000 euroa neliömetriltä ja käyttöikä vain noin 5 vuotta, joten toistaiseksi ne eivät ole kovin kannattavia, mutta mikäli niiden hinta saadaan ajettua riittävän kilpailukykyiseksi, voi energialattioita näkyä tulevaisuudessa monissa paikoissa.

Vihreä vety

Perinteisesti vetyä on tuotettu maakaasusta jalostamalla tai elektrolyysin avulla, mutta vuonna 2022 vetyä siirrytään tuottamaan yhä enemmän uusiutuvalla energialla (ns. vihreä vety). Fotobiologisissa prosesseissa vetyä syntyy bakteerien ja vihreiden levien fotosynteesin seurauksena auringon toimiessa reaktion käynnistäjänä. Vihreän vedyn avulla vedyntuotannon päästöt vähenevät merkittävästi samalla kun vedyn merkitys liikenteen, lämmityksen ja kemianteollisuuden energianlähteenä kasvaa.

Tekoälyn ja big datan tuomat mahdollisuudet

Tekoälyn ja kasvavien datamäärien myötä ener giankulutusta pystytään ennakoimaan ja optimoimaan yhä tehokkaammin. Näin pystytään suunnittelemaan voimaloiden käyttöä ja seuraamaan voimalaitoskapasiteettia. Koska laskentatehon kasvu mahdollistaa myös sääennusteiden tarkentumisen, on säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa helpompaa arvioida. Tekoälyn avulla voidaan kehittää myös älykaupunkeja, joista VTT:n erikoistutkija Aapo Huovila kirjoitti Kapitaalissa viime vuonna.

Hajautettu energian varastointi

Uusiutuvan energian tuotanto on usein säästä riippuvaista. Lisäksi kulutus voi tapahtua eri aikaan kuin tuotanto. Akkuteknologia kehittyy jatkuvasti, mutta energiaa voidaan varastoida muillakin tavoilla. Lämpöenergiaa varastoidaan muun muassa maanalaisiin säiliöihin ja tekojärviin. Helsingissä tällaisia varastoja on Mustikkamaalla ja Kruunuvuorenrannassa. Varastoinnin tarkoituksena on tasata kulutusta, jotta varavoimalaitoksia joudutaan käynnistämään harvemmin.

Lyhytaikaisesti energiaa voidaan varastoida myös suprajohtavien magneettisten energiavarastojen avulla, jotka varastoivat energian suprajohtavan käämin synnyttämään magneettikenttään; sekä superkondensaattoreilla, joilla on huomattavasti normaaleja kondensaattoreita korkeampi energiatiheys. Superkondensaattorien hyöty on myös se, että niillä energiaa saadaan varastoitua akkuja pienempään tilaan.

Fuusioenergia

Fissioreaktiossa, jota tapahtuu esimerkiksi ydinvoimaloissa, raskaita atomeita (uraania) hajoaa kevyemmiksi alkuaineiksi (vedyksi). Fuusiossa tapahtuu päinvastoin: kevyet vety-ytimet yhdistyvät raskaammaksi heliumiksi ja vapauttavat suuren määrän energiaa. Toistaiseksi fuusioreaktiota ei ole kuitenkaan saatu jatkumaan riittävän pitkään itsenäisesti, joskin reaktorien kehitys näyttää melko lupaavalta.

Amerikkalainen startup-yhtiö Helion Energy uskoo saavuttavansa nettotuottoisen fuusioreaktorin jopa vuoteen 2024 mennessä. Sähköntuotanto ei kuitenkaan ole Helionin ensisijainen tavoite: reaktorin tarkoitus on ennen kaikkea tuottaa heliumia, jota voidaan sitten käyttää polttoaineena. Heliumin tuotanto ei ole helppoa, ja on jopa ehdotettu, että heliumia kaapattaisiin Kuusta, jossa sitä on paljon, ja kuljetettaisiin Maahan.

Antimateria

Muun muassa Dan Brownin kirjasta Enkelit ja demonit tuttu antimateria on tehokkain mahdollinen energianlähde. Aineen ja antiaineen törmätessä molemmat annihiloituvat ja syntyy valtava määrä energiaa 100 % hyötysuhteella.

Antimateria ei kuitenkaan ole vielä kovin käyttökelpoinen energianlähde, sillä sen valmistaminen on todella vaikeaa ja kallista; yhden gramman tuottamisen on arvioitu maksavan jopa 70 triljoonaa dollaria. Ja toisin kuin Enkelit ja demonit antaa ymmärtää, ovat CERNin tutkijat itse todenneet, että vaikka he kokoaisivat kaiken tähän mennessä tuotetun antimaterian ja annihiloisivat sen, riittäisi syntyvä energia vain yhden hehkulampun valaisemiseen muutamaksi minuutiksi. Tämä lausunto kertoo, millaisessa suuruusluokassa tuotanto toistaiseksi on.

Useita lupaavia energianlähteitä on siis näkyvissä. Kaupallinen kiinnostus uusiin energiateknologioihin kasvaa alati, joten projekteihin löytyy sijoittajia ja tutkimustukea. Energia-alan tulevaisuudennäkymät ovat siis kaikin puolin lupaavat

Jatka keskustelua:

Ktto ry:n hallitus

KTTO | KYSYMYKSET Juho Junttila KUVAT Noora Pumpanen

Vuoden 2022 hallituslaiset Kapitaalin tentattavina.

Puheenjohtaja Janella Lehtinen

Kuka olet ja mitä teet?

Moi! Oon Janella, tällä hetkellä 3. vuoden opiskelija ja toimin hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin oon ollut hallituksessa sihteerinä ja toiminut myös tuutorina. Hallitushommien ohella yritän saada kanditutkielmaa tehtyä.

Et ole puheenjohtajakaudellasi vieläkään ottanut kantaa EKP:n korkopolitiikkaan, kasvavaan inflaatioon tai valtionbudjetin alijäämään. Kuinka KTTO:n opiskelijoiden tulisi suhtautua johtajaan, joka tällä tavoin hylkää aikamme polttavimmat kysymykset?

Alkuvuoden kiireiden vuoksi en ole ehtinyt julkaisemaan odotettuja kannanottojani mainitsemistasi aiheista. EKP:n korkopolitiikka on erityisen lähellä sydäntäni, joten kattava analyysi ja kannanotto on piakkoin tulossa (heti kun muilta kiireiltäni sen ehdin kirjoittaa).

Tarvitseeko maailma lisää ekonomisteja?

Tottakai, ekonomistit ovat tunnetusti aina juhlien keskipiste ja elämä, joten sellaisia ehdottomasti tarvitaan aina lisää.

Varapuheenjohtaja Saara Vainio

Kuka olet ja mitä teet?

Heippa, olen Saara! Toimin tänä vuonna hallituksessa varapuheenjohtajana. Olen kolmannen vuoden opiskelija ja viime vuonna olin hallituksessa tapahtumavastaavana.

Useilla opiskelijajärjestöillä on tarjota jäsenilleen subventoitua asumista järjestön hallinnoimissa kiinteistöissä. KTTO ei tällaista mahdollisuutta tarjoa. Pitäisikö Arkusta remontoida tehoyksiö loistavalla sijainnilla?

Ehdottomasti! Oikeastaan Arkkuhan ei itse asiassa remontointia kaipaa, sieltähän löytyy jo sohva nukkumiseen sekä kahvinkeitin. Otamme siis mielellämme asuntohakemuksia vastaan.

Epärationaalisin käyttäytymisesi?

Epärationaalisin käyttäytymiseni liittyy Thirsty Scholariin ja sen jäsenkorttiin. Suosin tätä kyseistä ravintolaa,sillä olenhan maksanut jäsenkortista muutaman euron pari vuotta sitten. Edes uponneiden kustannusten harhasta lukeminen tai ystävieni huomautukset eivät saa minua luopumaan tästä epärationaalisuudesta.

Sihteeri ja web-vastaava Noora Pumpanen

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Noora, kolmannen vuoden kansislainen ja tämän hallituksen sihteeri ja web-vastaava. Lisäksi olen toinen tämän julkaisun päätoimittajista.

Kybersodankäynnin ja ransomware-hyökkäysten yleistyessä web-vastaavan tehtävä on tärkeämpi kuin koskaan. Kuinka KTTO on varautunut näihin uhkiin?

Riskianalyysit ja varautumissuunnitelmat on tehty, mutta dokumenttien luonteen vuoksi pitäkäämme ne toistaiseksi salaisina. KTTO:n hallituksen pöytäkirjat sen sijaan ovat nettisivuilla kaikkien luettavissa!

Jos kirjoittaisit kirjan, mistä se kertoisi?

Autofiktio lienee ainoa oikea vastaus, sillä totuus on usein tarua ihmeellisempää. ”Jos julkaisisit kirjan…?” onkin sitten aivan toinen kysymys.

Taloudenhoitaja Antti Kivi

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Antti, taloustieteen fuksi. Vastaan tänä vuonna KTTO:n taloudesta, eli sekä lähetän että maksan laskut. Eräiden analyysien mukaan investoinnit taiteeseen ovat tuottaneet markkinaindeksejä paremmin.

Mikä taideteos KTTO:n tulisi mielestäsi hankkia ja miksi?

Näkisin itse, että KTTO:lla olisi hyvä mahdollisuus tuottaa NFT-kauppaa käymällä. Ei oikeastaan väliä, mitä sieltä ostaa, se on tulevaisuutta.

Stockpicking vai indeksi?

Indeksi – ihan turha nähdä vaivaa ja hävitä silti.

Viestintävastaava Jenni Okkonen

Kuka olet ja mitä teet?

Moikka! Olen Jenni, toisen vuoden taloustieteen opiskelija sekä tämän vuoden hallituksen viestintä – vastaava. Viesintävastaavana vastaan pestin nimikkeen mukaisesti KTTO:n viestinnästä.

Mitä Tylypahkan tupaa KTTO eniten vastaa? Miksi?

KTTO vastaisi ehdottomasti Korpinkynsien (Ravenclaw) tupaa Tylypahkassa. Korpinkynsiä voidaan luonnehtia viisaiksi, akateemisesti motivoituneiksi, lahjakkaiksi opiskelijoiksi. Mikä luonnehtisi KTTO:n opiskelijoita paremmin?

Tarvitseeko maailma lisää ekonomisteja?

Ehdottomasti! Voisiko olla suurempaa tarvetta eko – nomisteille, jotka täyttävät median synkillä ennustuksilla finanssikriisistä? Ekonomistit ovat välttämättömyys, perjantai-illan piriste, kun he juovat pörssin muistolle.

Opintovastaava Henri Virtanen

Kuka olet ja mitä teet?

Heipä hei! Oon Henri ja oon nyt toista vuotta taloustieteellä yrittämässä selvittää jargonin saloja. Toimin tänä vuonna toisena opintovastaavana yhdessä Veikan kanssa!

Oliko pahamaineisen Todenäköisyyslaskenta IIB kurssin siirtäminen vapaaehtoiseksi mielestänne taloustieteen laitokselle sopivaa liberalismia vai paternalistista vallankäyttöä?

“It’s not wrong to be afraid, but you have to fight through fear to overcome it.” – John Legend

Stockpicking vai indeksi?

Tuen itse indeksin kannattavuutta ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesia tekemällä huonoja sijoitusvalintoja yrittäessäni harjoittaa stockpickingiä.

Opintovastaava Veikka Karvonen

Kuka olet ja mitä teet?

Moikka, oon Veikka! Opiskelen ekaa vuotta, ja yritän ymmärtää, miten raha pyörittää maailmaa. Siinä sivussa oon Henrin aisapari tämän vuoden opintovastaavana.

Näin lonkalta, mikä on mielestäsi Helsingin yliopiston 2021-2030 strategian heikoin lenkki ja kuinka parantaisit sitä?

Sanoisin, että ulkokultaisuus. Strategia toimisi paremmin positiivisen muutoksen pohjana, jos lähtökohtana olisivat nykyiset ja seuraavan vuosikymmenen suurimmat haasteet Helsingin yliopistossa.

Jos kirjoittaisit kirjan, mistä se kertoisi?

Se kertoisi siitä, miten järjettömästi maailman resurssit jakautuvat, jos näkökulmana on globaalin hyvinvoinnin optimointi.

Yrityssuhde- ja työelämävastaava Antti Ahtiainen

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Antti, 3. vuoden opiskelija ja vastaan tämän vuoden hallituksessa yrityssuhteista sekä työelämään liittyvistä asioista yhdessä Cesilian kanssa.

KTTO:n opiskelijoiden pöhinäindeksi vaikuttaa olevan selvästi alle kauppatieteellisten alojen. Pitäisikö asialle tehdä jotain?

Alkuvuosi on osoittanut, että KTTO:lla on kunnon pöhinä päällä. Käymme tällä hetkellä keskustelua useiden eri yritysten sekä organisaatioiden kanssa. Myös muut hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia jo alkuvuodesta, joten pöhinäindeksimme on jyrkässä kasvussa!

Kuinka monta Olli Rehnin teosta omistat?

Meinasin sanoa jo, että nolla, mutta sitten huomasin Olli Rehnin säteilevät kasvot kirjahyllyssäni. Vastaukseni on siis yksi.

Yrityssuhde- ja työelämävastaava Cesilia Kivelä

Kuka olet ja mitä teet?

Moi! Olen Cesilia, kolmannen vuoden opiskelija ja toinen tämän vuoden yrityssuhde- ja työelämävastaavista.

Analysoi taloustieteen opiskelijoiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmarkkinoilla eksogeenisen tuotantoshokin koittaessa, kun elastisuudet oletetaan edellisen kymmenen vuoden keskiarvoksi.

Huhu kertoo, että taloustieteen opiskelijoille on markkinoilla paljon kysyntää, joten uskoisin että taloustieteilijöille riittää jatkossakin vientiä.

Suosikkitaloustieteilijäsi?

Tänäkin vuonna tämä titteli menee Yanis Varoufakisille!

Tapahtumavastaava Ella Häsä

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Ella, tämä syksyn fuksi ja lähdin mukaan hallitukseen jotta meidän vauhdikas fuksiviikkomme saisi jatkoa vielä ainakin ensi vuoden ajan. Suunnittelen siis yhdessä Hennan kanssa KTTO:n opiskelijoille tapahtumia jotka sitten toteutetaan yhteistyössä muun hallituksen kanssa.

Mihin korona-aikana KTTO tarvitsee kahta tapahtumavastaavaa?

Meitä on kaksi, jotta toinen voi vähän rajoittaa toisen hulluimpia ideoita eikä kuluteta KTTO:n rajallista budjettia pelkkiin sitsikoristeisiin. Saatte itse päätellä kumpi on kumpi.

Mikä on suosikki taloustieteellinen mallisi / kaavasi? (ns. spirit animal, mutta matemaattinen malli).

Taylorin sääntö. Perustelu: Olen tyhmä fuksi, en tiedä muita.

Tapahtumavastaava Henna Ahonen

Kuka olet ja mitä teet?

Moi! Olen Henna, tällä hetkellä toisen vuoden opiskelija ja hoidan hallituksessa tapahtumavastaavan pestiä yhdessä Ellan kanssa. Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman monipuolisesti tapahtumia KTTO-laisille.

Kuvaile unelmiesi Vappu.

Vappu on itselleni, kuten myös monille muille opiskelijoille vuoden tärkein juhla ja näin ollen siihen liittyy usein suuria odotuksia sekä stressiä. Itselleni unohtumattomimpia kokemuksia ovat kuitenkin sellaiset, jolloin liian tarkkoja suunnitelmia ei ole luotu vaan ilta voi viedä mihin vain ja näin ollen extempore ideat olisivat suuressa roolissa myös unelmieni Vapun kohdalla.

Paras opiskelijakokemus?

Kuten jo edellisen kysymyksen kohdalla kerroin, Vappu on erittäin lähellä sydäntäni ja sen takia myös paras opiskelijakokemukseni liittyy Vappuun. En ole vielä yliopiston aikana päässyt kokemaan yhtäkään “normiajan” Vappua, mutta todellisina Vapun rakastajina ei koronakaan voinut pilata Vapun tunnelmaa vaan jo fukseina pyrimme ottamaan siitä kaiken ilon irti.

Urheiluvastaava Tommi Laitinen

Kuka olet ja mitä teet?

Moi! Olen Tommi, toisen vuoden opiskelija ja ensimmäistä vuotta hallituksessa. Vastuullani on urheilutapahtumien järjestäminen jäsenille.

Onko KTTO voittoa tavoitteleva järjestö?

Tähän pitäisi varmaan vastata jotain poliittisesti korrektia… KTTO:lle suurin voitto on jäsenten hyvinvointi.

Suhteeesi Kapitaaliin?

Paras aamukahvi on Kapitaalin ääressä nautittu aamukahvi.

Vuosijuhlavastaava Emilia Manninen

Kuka olet ja mitä teet?

Moikka! Oon Emilia, ensimmäistä vuotta hallituksessa, toista yliopistolla. Hallitushommiin lähdin tuutoroinnin kautta ja tehtävänäni on järjestää vuodelle 2022 upeat vuosijuhlat!

Vuosijuhlat saavat yllättäen käytännössä rajattoman budjetin. Mikä on ensimmäinen hankintasi ja miksi se on Juha Tervalaa esittävä jääveistos?

KTTO on vuosi toisensa perään näyttänyt tyyliä ja hienostuneisuutta vuosijuhlillaan ja tämä on missioni tällekin vuodelle. Ensimmäinen kysymys olikin: miten voisimme erottua massasta tänä vuonna, mikä olisi se kirsikka kakun ja piste i:n päällä? Tähänhän on vain yksi oikea vastaus – Juha Tervalaa esittävä, hienostuneen hillitty, mutta kuitenkin mallinsa mukaisesti mahtava jääveistos.

Helsingin yliopisto on huippuyliopisto?

Tähän saisi pitkän ja hyvinkin lähderikkaan vastauksen, mutta sanon vain lyhyesti: kyllä, sillä eihän KTTO missään muualla olisi.

Yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava Märt Vesinurm

Kuka olet ja mitä teet?

Moikka! Olen Märt, neljännen vuoden taloustieteen opiskelija ja hallituksen yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaava, jonka unelma on joku päivä päästä todari2a läpi.

Miten kommentoit virassasi sitä, että Arkku (opiskelijoiden tila Economicumilla) on sekä ympäristöltään elinkelvoton, että seinätaiteeltaan vähintäänkin kyseenalainen?

Silti huomattavasti parempi, kuin Zoomin breakout-roomit.

Stockpicking vai indeksi?

Stockpicking on hauska harrastus, mutta en ole itse vielä kertaakaan voittanut indeksiä, joten en voi suositella.

Alumni- ja hyvinvointivastaava Eetu Mänttäri

Kuka olet ja mitä teet?

Terve! Olen Eetu, ja toimin tänä vuonna linkkinä ktto:n ja alumnien välillä. Lisäksi pyrin pitämään huolta hallituksen hyvinvoinnista.

Huhu kertoo, että jo puheenjohtajakaudellasi pistäydyit töissä yksityisellä sektorilla. Nyt olet takaisin järjestötoiminnassa. Mitä KTTO:n jäsenten pitäisi ajatella tälläisestä politiikan pyöröovesta?

Tarkkasilmäinen toimittaja on tosiaankin tehnyt kotitehtävänsä. Menestyksekkään puheenjohtajakauteni jälkeen minulla on ollut intressejä myös yksityisellä sektorilla. Pitäisin tätä kuitenkin ns. erillistoimintana, johon olen silkasta olosuhteiden pakosta ajautunut. Minkäänlaisia eturistiriitoja ei siis ole. Arvoisat KTTO:n jäsenet voivat olla varmoja siitä, etteivät aiemmat lojaliteettini missään tapauksessa vaikuta KTTO:lla tulevaisuudessa järjestettävien tarjouskilpailujen tuloksiin.

Mielipiteesi modernista rahateoriasta (MMT)?

Kyseessähän on varsin kutkuttava teoria, mutten tiedä miten hyvin sen opit soveltuisivat laajalle yhteisvaluutta-alueelle. Ehdottaisinkin siis, että KTTO suorittaisi oman empiirisen kenttäkokeilussa lainaamalla Kannunvalajilta suuren kasan rahaa ja maksamalla summan takaisin Economicumin kellarissa itse painetuilla euroseteleillä. Rohkenenkin ennustaa, että tällainen mikrotason MMT-sovellutus voisi korjata ongelmia niin tarjonta- kuin kysyntäpuolellakin.

Jatka keskustelua:

Ekonomistina Eiffelin alla

Artikkeli | TEKSTI & KUVA Outi Jurvanen

Viime keväänä yliopiston sähköpostiini kolahti meili otsikolla ”Harjoittelupaikkoja OECD:llä”. Viestissä mainostettiin tuottavuuslautakunnan, yritystukien tutkimusjaoston ja talouspolitiikan arviointineuvoston, sekä OECD:n yhteistä tutkimushanketta, johon haettiin kahta graduntekijää yhdeksäksi kuukaudeksi. Tutkijan urasta kiinnostuneena sekä graduaihetta vailla olevana päätin hakea paikkaa. Ilmoituksessa ei ollut täsmennetty paikkakuntaa, mutta korona-ajan etäilyyn tottuneena olin varma, että työ olisi etätyötä Helsingissä. Työhaastattelu alkoi kuitenkin sanoilla: ”Meidän ilmoituksemme oli tosiaan vähän epätäsmällinen, mutta tämä työ on tosiaan Pariisissa.” Jo seuraavana päivänä sain puhelun ”Olit paras hakija, olethan varmasti valmis muuttamaan Pariisiin?” Vastasin empimättä myöntävästi. Näin tulin tehneeksi yhdessä vuorokaudessa päätöksen uuteen maahan muuttamisesta ja pian pyöräilinkin työmatkoja Eiffel-tornin ohi.

Uuteen maahan muuttaminen, sekä töiden aloittaminen isossa kansainvälisessä järjestössä jännittivät minua paljon. Pelkäsin, että en korona-aikaan tutustuisi lainkaan uusiin ihmisiin, ja koko vuosi olisi pelkkää yksinäistä puurtamista. Onneksi odotukseni osoittautuivat vääriksi. OECD:llä on kymmeniä kansainvälisiä harjoittelijoita, joille järjestetään yhteisiä kahvitaukoja ja after workeja joka viikko. Lisäksi saan harjoitteluuni Erasmus+ -apurahaa, joten olen päässyt osallistumaan myös Erasmus-bileisiin, kaupunkikierroksille ja matkoille. Menoa ja meininkiä on siis riittänyt, ja yksi kansainvälisen harjoittelun parhaista puolista on ehdottomasti ollut mahdollisuus saada ystäviä ympäri maailmaa.

Työssäni olen päässyt todellakin soveltamaan taloustieteen opinnoissa oppimiani taitoja. Tiimini työskentelee OECD-maiden yritystilastoista aggregoitujen tietokantojen ylläpidon parissa. Työni onkin sisältänyt erittäin paljon STATAlla koodaamista ja alussa yllätyin siitä, miten pitkiä ja monimutkaisia STATAn dofilet voivatkaan olla. Tämän lisäksi olen tehnyt kirjallisuuskatsausta suomalaisten yritysten tuottavuuden kehittymisestä 2000-luvulla, tehnyt muistiinpanoja kansainvälisessä konferenssissa, sekä tietysti analysoinut aineistomme avulla Suomen yritysdynamiikkaa. Jos vielä matikan fuksikursseja käydessä epäilin, tarvitseeko tätä kaikkea matikkaa koskaan mihinkään, ovat opitut taidot osoittautuneet nyt korvaamattomiksi. Olen pähkäillyt erilaisten taloudellisten indikaattorien matemaattisia ominaisuuksia, käynyt läpi makromalleja, sekä palauttanut mieleen käänteismatriisien toimintaa. Toisaalta myös talouspolitiikan ymmärtäminen on ollut työssäni tärkeää. Kaiken opiskelun jälkeen on ollut hienoa päästä työskentelemään “oikean elämän” ongelmien parissa, ja oikeasti analysoida Suomen taloutta. Toisaalta uusien asioiden omaksuminen uuteen maahan sopeutumisen ohella on vienyt välillä myös paljon energiaa, ja iltaisin uni on maittanut hyvin.

Varsinaisten töiden lisäksi on ollut tietysti jännittävää päästä näkemään kansainvälisen järjestön toiminnan arkea. Työelämä täällä eroaa Suomesta monin tavoin. Ranskassa työpäivä alkaa usein vasta yhdeksän jälkeen ja lounastauolla nautiskellaan ruuasta pitkään, mutta monet myös tekevät pitkää työpäivää aina myöhään iltaan asti. Toisin kuin Suomessa valtiolla työskennellessä, meillä ei myöskään ole kellokortteja tai varsinaisia työaikoja, vaan tärkeintä on työn edistyminen. OECD:n viralliset kielet ovat ranska ja englanti, mutta olen tähän mennessä puhunut ranskaa pelkästään työpaikan ruokalassa. Lisäksi olen osallistunut muutamaan konferenssiin, jossa ranskankielisten maiden edustajat ovat päättäneet pitää puheenvuoronsa ranskaksi. OECD:n – tai ranskalaisittain OCDE:n päämajan päärakennus on upea chateau, jonka paikalla on aiemmin sijainnut Marie Antoinetten linna. Oma työpisteeni sijaitsee kuitenkin lisärakennuksessa, joka on kuin mikä tahansa harmaa konttori. Niinpä kansainvälisessä organisaatiossa työskentelystä muistuttavat lähinnä tiukat turvajärjestelyt – esimerkiksi turvaovien läpi kulkeminen vaati opettelua.

Vaikka päädyin harjoitteluun Pariisiin puoliksi vahingossa, lähtisin tänne ehdottomasti myös uudestaan. Kaiken kaikkiaan voin suositella ulkomaan harjoittelua kaikille, jotka haluavat kokea pienen maisemanvaihdoksen, kansainvälistyä, sekä kartuttaa työkokemusta.

Jatka keskustelua:

Pääomainen uudistaa vaalijärjestelmää

Aluevaalit olivat floppi. Alle puolet äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Demokraattisessa järjestelmässä kansalta saatavan mandaatin hiipuminen on hälyttävää. Tämän vuoksi Pääomainen on valmistellut uuden poliittisen ohjelman, joka motivoi äänestäjiä ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa.

Syyt aluevaalien heikkoon osanottoon olivat selvät: Ihmiset eivät ymmärtäneet mistä oli tarkoitus äänestää ja  eivät olleet motivoituneita vaikuttamaan. Hyvinvointialueiden ja niiden toimintaa säätelevien aluevaltuustojen konsepti oli liian abstrakti, ja valtuutettujen vallan rajat jäivät epäselviksi.

Ongelmalle on onneksi selkeä ja looginen ratkaisu. Vaalien määrää täytyy lisätä. Pirstaloimalla hallintoa yhä pienempiin ja pienempiin poliittisesti valittuihin yksiköihin, saataisiin Suomeen äärimmäisen erikoistuneita päätäntäelimiä. Jo yksinkertainen mikrotalousteoria sanelee, että kilpailun lisääminen ja erikoistuminen parantavat hyvinvointia. Pilkkomalla hallintoa useampiin eri tasoihin, joilla ei kuitenkaan ole verotusoikeutta tai vaikutusvaltaa omaan budjettiinsa, äänestäjät viimein käsittävät jokaisen aluevaalin merkityksen.

Alla on muutamia uusia hallintojärjestelmiä, joita Pääomainen suosittelee otettavaksi käyttöön: 

Oikeudenmukaisuusalueet

Turhauttaako sinuakin, ettei jokaisessa pitäjässä ole omaa käräjäoikeutta? Alueille kuuluu oikeus päättää omasta oikeusturvastaan. Suomi pitäisi siksi jakaa hajautettuihin oikeudenmukaisuusalueisiin. Alueiden oikeusvaltuutetut voisivat päättää, miten lainsäädännön toimeenpano järjestetään heidän alueellaan mahdollisimman hyvin. Kunta- ja aluevaaleissa on käynyt ilmi, että useat ehdokkaat ovat jo olleet tekemisissä oikeusviranomaisten kanssa, joten valtuustoihin saataisiin mukaan tärkeää käytännön kokemusta.

Alla on muutamia sloganehdotuksia puolueille:

”Oikeustakuu – jokaisen käräjät pystyyn kolmessa päivässä”

”Oikeusturva kuuluu kaikille”

“Hovioikeus on lähipalvelu!”

”Äänestäkää bensan hinnan korottajat pois vallasta!”

Maanpuolustusalueet

Geopoliittisten jännitteiden kiristyessä jokaisella täytyy olla vaikuttamismahdollisuus omaan turvallisuuteensa. On myös tärkeää, että kaikki mahdollinen julkinen toiminta on kietoutunut poliitikkojen valintoihin. Rajaamalla puolustusvoimien hallinnon omaksi vaaliksi, äänestäjillä on jälleen kerran parempi käsitys siitä, mihin eri vaaleissa vaikutetaan. Maanpuolustus on myös tunnetusti julkishyödyke, joten on vain loogista, että sen tuotantoon ohjataan enemmän julkista valtaa.

Puolueiden lähettämiä sloganeita:

”Varuskunta – joka kuntaan”

”Puolustus, se kotimainen”

”Äänestäkää bensan hinnan korottajat pois vallasta!”

Veroalueet

Kuten muissakin alueellisissa vaaleissa, äänestäjillä ei ole valtaa vaikuttaa verotukseen tai alueiden budjetteihin. Itse veroasteeseen voi vaikuttaa perinteiseen tapaan kunta- ja eduskuntavaaleissa. Veroaluevaaleissa sen sijaan äänestetään aluevaltuustojen jäsenistä, jotka määrittävät kuinka verot lopulta kerätään. Ideana on, että kun kansalaiset itse määrittelevät verokarhunsa, on verojen maksaminen mielekkäämpää.

Pääomaisen tietoon tulleita sloganeita vaaleihin:

”Enemmän veroja, vähemmän hallintoa.”

”Maalaisjärkeä veronkantoon”

”Äänestäkää bensan hinnan korottajat pois vallasta!”

Tämän lisäksi Pääomainen ehdottaa, että Suomi jaetaan kulttuurialueiksi, liikennealueiksi ja koulutusalueiksi. Kokonaisuuden hallintaa varten tarvitaan myös alue–aluevaalit. Kun nämä aikaisemmin kuntien vastuulla olleet alat leviävät ympäri Suomea, kuntavaaleissa pettyneet naapurit ja tuttavat viimein löytävät itselleen jonkin viran. Näin voitaisiin myös varmistaa, että aikaisemmin starttirahaan tukeutuneet poliitikot varmasti löytävät suojatyöpaikan jostain byrokratian kätköistä.

Lisäksi Pääomainen ehdottaa, että perustetaan uusi ministerin virka. Aluehallintoministeri vastaisi valtuustojen kokonaisuuden hallinnoinnin kokonaisuudesta.

Jatka keskustelua:

Kirja-arvostelussa Nalle Puh ja johtamisen taito

Kirja-arvostelu | Mikko Vanhala

Roger E. Allen: Nalle Puh ja johtamisen taito
WSOY 1997
168 s.

“Liik-keen-joh-to. Onpa pitkä sana.” Puh mietti hetken. “Se on sen lajin sana joita Pöllö käyttää. Tarkoittaako se jotain hyvää, esimerkiksi – aah – umm – hunajaa?”

Tällaiseen kirjaan ei usein törmää. Enkä tarkoita nyt edes onnistunutta Nalle Puh -pastissia, vaan aidosti viihdyttävää bisneskirjaa. Monet johtamiskirjat ovat pelkkiä enemmän tai vähemmän kaukaa haettuja teorioita tai kyllästymiseen asti jatkuvaa itsekehumista. 

Mutta amerikkalaisen liikkeenjohdon konsultin Roger E. Allenin Nalle Puh ja johtamisen taito (Winnie the Pooh on Management, suomeksi WSOY 1997) onnistuu tässä. Allen käsittelee liikkeenjohdon perusasioita Nalle Puhin ja tämän ystävien sattumuksien kautta. Hän havainnollistaa rautalangasta vääntäen johtajan työn kuutta tehtävää, eli tavoitteiden asettamista, organisointia, motivointia, kehittämistä, kommunikointia sekä seurantaa ja analyysiä. Koska miten-kysymykset ovat Puh-karhulle hankalia, kuvailee Allen myös tavoitteiden käytännön toteuttamista yksityiskohtaisesti itse kirjoittamiensa tarinoiden sekä A.A. Milnen klassikoiden katkelmien kautta.

Allen kertoo esipuheessa kirjan motiivin: konsulttityönsä kautta hän on kohdannut liikaa sellaisia johtajia, jotka osaavat kyllä monimutkaisia johtamisteorioita, mutta ovat unohtaneet johtamisen perusasiat. Koko kirjan konseptissa on siis havaittavissa selkeää ironiaa ja piikittelyä, mutta kirja kyllä onnistuu tavoitteessaan. Selkeiden oppiensa lisäksi kirjan arvosanaa nostaa Allenin erinomainen Milnen tyylin jäljittely niin Puhin kuin Nasun, Ihaan, Pöllön ja muidenkin osalta.

“Minusta tuntuu”, sanoi Pöllö nokkaistuaan viimeiset palat leivästä ja hunajasta jotka Muukalainen oli ajattelevaisesti tuonut, “minusta tuntuu että saattaisi olla suotuisa hetki minun palata residenssiini ennen kuin atmosfäärin ilmiöt muuttuvat vieläkin kehnompaan suuntaan.” Puh ehdotti että Pöllön olisi paras miettiä kotiin lähtöä, koska näytti siltä kuin tulisi sade.

Kirja ei myöskään veny liian pitkäksi, mikä olisi helposti voinut koitua sen viihdyttävyyden kohtaloksi. Se on ytimekäs, selkeä ja tyylikäs, siis kaikin puolin suositeltava. Ei tässä minkään vuosisadan mestariteoksen äärellä olla, mutta Nalle Puh ja johtamisen taito on hauska ja omalaatuinen johtamisoppien kertaus.

Jatka keskustelua:

Matikkapähkinä: Minimerkkiristikko

Matikkapähkinä | ´Mikko Vanhala

Ohje: Ratkaise ristikko vihjeiden perusteella pysty- ja vaakasuuntaan. Ristikko sisältää myös numeroita ja erikoismerkkejä (mutta vain sellaisia joita saat tavallisella näppäimistöllä ilman alt-koodeja tehtyä).

Esimerkki: ”jano” on tässä ristikossa ”&no”, ja niin edelleen.

Disclaimer: ristikko ei noudata täysin hyviä ristikonteon periaatteita, vaan sanat voivat olla myös taivutetuissa muodoissa.

Pystyyn:

1. Rappuset olivat ihan lumessa, voisinko lainata —

2. Naisministerit

3. Ei ketään muuta

4. Raskaan viikon päätteeksi täytyy välillä —

5. Pellolla ja asuntomarkkinoilla

6. Etuovi on lukossa! Täytyy poistua —

7. Tekemistä alle kolmelle

Vaakaan:

7. Rauhoitu nyt ja ole —

8. Espanjalainen runoilija Camus

9. Luettavia

10. Asunto

11. Bilbo, missä Sormus on? Laitoitko sen —

Jatka keskustelua:

Viime hetken vinkit – Akateemisen Kyykän MM-kilpailut lauantaina 12.3.2022

Artikkeli | Antti Ahtiainen

Akateemisen Kyykän MM-kilpailut käydään lauantaina 12.3.2022 Tampereen Hervannassa. Ensimmäiset erät alkavat jo aamulla ja finaalit pelataan iltapäivällä. Luvassa on siis koko päivän kestävä tapahtuma, jonka kruunaavat jatkot.

Myös KTTO:lla on joukkueita mukana kilpailussa ja osallistujista löytyy sekä kokeneita konkareita että ensikertalaisia. Yleisöllä on myös suuri merkitys ja tämän takia kannustan lähtemään mukaan seuraamaan pelejä ja nauttimaan tapahtuman tunnelmasta.

Tähän juttuun on koottu viime hetken vinkkejä, jotka auttavat tapahtumaan valmistautumisessa.

1. Pelin perusidea

Pelin ideana on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Voittajajoukkue on se, joka on poistanut pelineliöstä eniten kyykkiä.

2. Pelisanastoa

Heittoneliö = Neliö, josta heitot suoritetaan.

Pelineliö = Neliö, jossa ovat ulosheitettävät kyykät.

Akka = Pelineliöön tai sen eturajalle jäänyt kyykkä.

Pappi = Pelikentän ulkorajalle yli 10 cm päähän eturajasta jäänyt kyykkä.

Kuokkavieras = Pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä.

Pääty = Pelissä pelataan kaksi päätyä, joiden välissä suoritetaan puoltenvaihto. Päätyyn kuuluu kaksi heittovuoroa pelaajaa kohden.

3. Ota ainakin nämä mukaan

Säänmukainen varustus, haalarit: Luvassa on pitkä päivä, joten varaa lämmintä vaatetta. Kyseessä on ulkotapahtuma, joten vaatetuksella on suuri merkitys. Vaihtosukat ovat voittajan valinta.

Eväät ja nesteet: Myös ravintopuoli tulee olla sekä kilpailijoilla että kannustajilla kunnossa, joten kannattaa ottaa jotain syömistä ja juomista mukaan. Kisa-alueella on myös ruokailumahdollisuus. Jotkut viisaat ovat myös sanoneet, että kaurahiutaleille voi löytyä yllättävää käyttöä 😉

Erittäin hyvää mieltä: Kyykän MM on ainutlaatuinen tapahtuma ja nyt pääsemme taas vihdoin pidemmän tauon jälkeen kokoamaan joukkueet sekä kannustusjoukot yhteen ja viettämään unohtumatonta päivää Tampereella.

4. Muita vinkkejä

Tunnelman kohottamiseksi kaiutin voi olla hyvä väline. Pitkän päivän takia myös akku saattaa loppua puhelimesta, joten varavirtalähde on hyvä ottaa mukaan.

Jottei nälkä pääse yllättämään jatkokansaa, on suositeltavaa nauttia ravintoa ennen pitkää yötä.

Toivotan kaikille joukkueille sekä kannustusjoukoille hurjasti tsemppiä kilpailuihin. Nähdään Tampereella!

Jatka keskustelua:

Pääkirjoitus: Rahapelaamista positiivisella odotusarvolla

Pääkirjoitus | Mikko Vanhala

Pelaisitko, jos Veikkaus lanseeraisi uuden pelin, jossa odotusarvo olisikin positiivisen puolella? Niin minäkin. Pitkällä aikavälillähän tällaisessa pelissä jäisi varmasti voitolle. Mutta eihän siinä olisi mitään järkeä, kysyt, koska tällaisen pelin järjestäjä jäisi itse tappiolle? Entäpä jos tällainen peli onkin jo olemassa?

Suomalaiset ovat lottokansaa. Pari vuotta sitten toteutetussa kyselyssä suomalaiset pitivät parhaimpina rikastumiskeinoina lottovoittoa ja perintöä. Huonommiksi rikastumiskeinoiksi koettiin muun muassa sijoittaminen, yrittäjyys ja työnteko. Suorastaan absurdia. Kyse lienee siitä, että monet tavoittelevat mieluummin pikavoittoja kuin pitkäjänteistä varallisuuden kerryttämistä sijoitustoiminnan ja työnteon kautta. Vanha sananlasku pitää kuitenkin valitettavan usein paikkansa: mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.

Käsissäsi pitelemäsi Kapitaalin teemana on tällä kertaa sijoittaminen. Vaikka viime vuosina sijoittamisen suosio on kasvanut vauhdilla ja sitä on myös helpotettu esimerkiksi vuoden 2020 alussa käyttöön otetun osakesäästötilin avulla, on suomalaisten kotitalouksien sijoittaminen edelleen pahasti jäljessä esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Rahoja makuutetaan nollakorkoisilla pankkitileillä inflaation syötävänä sen sijaan että ne laitettaisiin poikimaan lisää pääomaa.

Usein syynä tähän on tunne osaamisen puutteesta ja pelko tappioista. Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailman huippua, mutta se ei toistaiseksi tarjoa juurikaan konkreettisia ohjeita säästämiseen ja sijoittamiseen. Monet myös tekevät kärpäsestä härkäsen: aloittaakseen sijoittamisen ei tarvitse osata tehdä monimutkaisia sijoitusanalyysejä tai ratkoa stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Sijoittamisen voi hyvin aloittaa niistä itselle tutuista yhtiöistä ja pienilläkin rahasummilla (jopa 10 eurolla kuukaudessa). Entäpä jos ensi kerralla jättäisitkin kaupassa heräteostokset väliin tai jättäisit baarissa sen viimeisen oluen ostamatta ja laittaisit sen sijaan 10 euroa indeksirahastoon? Ja vaikka et kiittäisikään itseäsi vielä huomenna, niin ehkäpä sitten vuosikymmenten kuluttua — Albert Einstein ei turhaan kutsunut korkoa korolle -ilmiötä maailman kahdeksanneksi ihmeeksi.

Sijoittamisen riskejä myös usein liioitellaan. Ajatellaan, että koko omaisuus voisi jonain päivänä yhtäkkiä haihtua taivaan tuuliin. Tietysti niin voikin käydä, mutta todennäköisyys sille on suorastaan minimaalinen. Sijoitusten ollessa kunnolla hajautettuja eivät markkinoiden korjausliikkeetkään hetkauta kuin tilapäisesti.

Usein kysytään, milloin sijoittaminen kannattaisi aloittaa. Klassinen vastaus tähän on ”eilen”.  Mutta ehtii vielä tänäänkin.

Mikko Vanhala
Päätoimittaja

PS. Ensi lehdessä Kapitaalin ohjaksissa ovat Otto Muurinen ja Noora Pumpanen. Allekirjoittanut kiittää toimitusta ja lukijoita tästä vuodesta ja toivottaa koko toimituksen puolesta rauhallista joulunaikaa itse kullekin.

Jatka keskustelua: