• KAPITAALI 3/2021 - KTTO - KULTTUURI - R-KORNERI - Yleinen

  Kristiina Huttusen vinkit ekonometrian intuitiiviseen sisäistämiseen

  Teksti: Eino Haajanen Huttunen innostuu, kun kysyn kirjavinkkiä. “Siis tämä on ihan älyttömän silmiä avaava kirja. Tämä tekee ekonometriasta kivaa ja intuitiivista.” Kirja on MIT:n professori Joshua Angristin ja LSE:n professori Jörn-Steffen Pischken teos Mostly Harmless Econometrics.  Se lähtee Huttusen mukaan käytännön empiirisistä kysymyksistä liikkeelle. On monia asioita, jotka saattavat vaikuttaa ilmiöihin. On hyvä nähdä ikään kuin lukujen taakse.  “On hyvä yrittää nähdä lukujen taakse ja alkaa miettiä, miksi tehdään näin” “Yksinkertaisilla tavoilla voi lähteä tutkimaan kausaalikysymyksiä.” Hän lisäksi mainitsee YouTube-videosarjan, joka on myös Angristin käsialaa. Kyseessä on videosarja, joka opettaa ja havainnollistaa ekonometrian käsitteitä animaatiovideoiden kautta. “Jos haluaa tehdä aineistolla…

 • R-KORNERI

  Kuvioiden muokkaaminen ärrässä – case ggplot2

  Mainio työväline kuvioiden piirtämiseen on R-ohjelmiston ggplot2 -paketti. Paketilla tehtyjen kuvioiden etu on erityisesti monipuolisuus ja muokattavuus. Vuoden viimeisessä ärräkornerissa tutustutaan kuvioiden piirtämiseen ggplot2-paketin avulla. Kyseinen paketti on jälleen Haldey Wickhamin kehittämä ja osa Tidyverseä, ja sillä voi käytännössä korvata R:n omat kuvaajien piirtämiseen tarkoitetut funktiot. ggplot2:n sisäinen logiikka, “grammar of graphics”, perustuu Leiland Wilkinsonin samannimiseen kirjaan. Ajatus on luoda ensin graafille pohja, jonka jälkeen pohjan päälle lisätään erilaisia kerroksia. Ne sisältävät tiedon siitä millaisen kuvan ohjelmoija haluaa luoda. ggplot2:n ensimmäinen rakennuspalikka on funktio ggplot(), jolle yleensä annetaan argumenteiksi vähintään kuvattava data. Käytän esimerkeissä ggplot2-pakettiin kuuluvaa mpg-dataa, joka sisältää kiinnostavia…

 • R-KORNERI

  Siistiä jälkeä

  Tässä numerossa luodaan yleiskatsaus valikoimaan R-paketteja, joihin viitataan nimityksellä tidyverse. Nämä paketit on luotu helpottamaan data-analyysiä, ja ne jakavat yhteisen filosofian ja kieliopin. Tidyversen perusteiden omaksuminen käy nopeasti, ja helpottaa ärräilijän arkea huomattavasti.  Nimitys tidyverse viittaa siistin datarakenteen periaatteeseen. Idea on yksinkertainen: jokaisen muuttujan tulisi olla omassa sarakkeessaan ja jokaisen havainnon omalla rivillään. Näin aineiston muokkaaminen ja analysointi on selkeää ja suoraviivaista.  Esimerkki havainnollistaa asiaa. Alla on kaksi taulukkoa, jotka kuvaavat ärräkornerin kirjoittajien kuvitteellista hedelmätilannetta. Molemmat sisältävät saman informaation, mutta vain oikeanpuoleinen on “siistissä” muodossa. Miksi välittää siisteydestä? Mietitään tilannetta, jossa halutaan jättää tarkastelun ulkopuolelle Juhon päärynöiden lukumäärä. Oikeanpuoleisessa taulukossa…

 • R-KORNERI

  R-vaikeudet

  Terveisiä taas Ärräkornerista! Edellisellä kerralla perustelimme, miksi jokaisen ekonomistiksi pyrkivän opiskelijan tulisi laajentaa osaamistaan Excelistä muihin analytiikkatyökaluihin, erityisesti R:än. Valtaosa taloustieteen opiskelijoista varmasti tiedostaa R:n olevan hyödyllinen työväline, mutta kuitenkin monen into R:n opetteluun lopahtaa aivan ensimetreillä. Tähän suurin yksittäinen syy lienee oppimiskäyrän jyrkkyys; yliopiston järjestämällä R:n peruskurssilla ehditään keskittymään ohjelmoinnin perusteiden opetteluun harmillisen pintapuolisesti. Ärräkornerin kirjoitustiimi suositteleekin taloustieteen opintojen täydentämistä Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla, joka antaa hyvät perusvalmiudet kaikkeen ohjelmointiin. Ensihätään tarjoamme lukijoille lyhyen listan perusnikseistä, joita jokaisen R:ää käyttävän tulisi noudattaa. Tämänkertaisen Ärräkornerin teemana on aloittelevan koodarin muistilista.  1. Ajattele kirjoittamaasi koodia ”to do” -listana tietokoneelle Ohjelmoinnin syvin olemus…

 • R-KORNERI

  Ja minähän en R:ää käytä!

  Aikaisemmilta vuosilta tuttu Ärräkorneri tekee nyt paluun Kapitaaliin. Ensimmäisessä kirjoituksessa käsitellään R-ohjelmointikielen opettelemisen merkitystä tulevalle ekonomistille. Tervetuloa Ärräkornerin pariin!  Ärräkorneri on moniosainen juttusarja, jossa osa Kapitaalin palstatilasta uhrataan nörttiagendan edistämiseen. Tarkoituksenamme on herätellä motivaatiota R:n opiskeluun ja tarjota apua niille, joille R tuntuu vieraalta tai pelottavalta. Lisäksi toivomme, että palstamme tarjoaa elämää helpottavia vinkkejä myös hieman tottuneemmille koodareille. Ensimmäisessä osassa aloitamme aivan perusasioista: minkä takia jokaisen itseään ekonomistiksi tulevaisuudessa kutsuvan tulisi laajentaa osaamistaan Excelistä maagiseen R:n maailmaan? Excel on varmasti kaikille taloustieteen opiskelijoille tuttu jo ajalta ennen yliopisto-opintojen aloittamista. Harva kuitenkaan törmää R:än ennen fuksivuottaan. Ensireaktio opiskelijalle saattaa olla syvä…