Aihearkisto: KTTO

Katsaus historiaan: taloustieteen opetus 30 vuotta sitten

Teksti | Matti Mustonen ja Mikko Vanhala

Historia toistaa itseään. Sanan ‘historia’ voisi korvata myös sanalla ‘taloustieteen opetus’. Koulutusohjelman tutkintorakenne nimittäin on olennaisilta osin sama kuin se on ollut jo 30 vuotta sitten.

Kapitaali tarkasteli valtiotieteellisen tiedekunnan vuosien 1992-93 opinto-opasta. Kansantaloustieteen koulutusohjelman rakenne on jopa kurssien nimiä myöten lähes nykyistä vastaava. Merkittävimpänä erona nykyiseen on, että opintoihin on sisältynyt 2 opintoviikon (1 ov = 1,5 op) laajuinen Kansantaloustieteen historia sekä syventävien opintojen tasoinen Oppihistoria ja metodologia (2 ov), joiden vastineita ei nykyisessä tutkintorakenteessa ole. Mielenkiintoisena yksityiskohtana ohjelman rakenteessa on painotettu hieman enemmän mikro- kuin makrotaloustiedettä: mikrotalousteoriaa on sisältynyt 14 ov edestä, kun taas makroa vain 11 ov.

Syventäviin opintoihin on lisäksi sisältynyt suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisia on ollut neljä: Yleinen, Ekonometria, Julkinen talous, sekä Kansainvälinen talous. Suuntautumisvaihtoehtojen merkitys vaikuttaa kuitenkin olleen hyvin vähäinen: kuhunkin on sisältynyt vain kaksi suuntautumisvaihtoehdon “omaa” kurssia, yhteensä 9 ov, ja loput kurssit ovat olleet kaikissa samat. Ehkä nykyinen rakenne, jossa suuntautumista ei tarvitse valita, on joustavampi ja opiskelijoidenkin kannalta järkevämpi.

Myös taloustieteen erikoiskurssit ovat lähes samoja kuin 90-luvun tutkintorakenteessa. Julkisen talouden, ympäristötaloustieteen, raha- ja pankkiteorian, työn taloustieteen ja muiden lisäksi listasta löytyy myös muutamia yllättävämpiä kursseja, kuten Siirtymävaiheen talouksista, Voittoa tavoittelemattomista organisaatioista sekä hieman epämääräisen kuuloinen Makroteorian suomalaisista sovellutuksista.

Menetelmäkursseja on myöskin ollut nykyistä vähemmän. Koulutusohjelmaan vaikuttaa sisältyneen vain yksi matematiikan kurssi, johon on kuulunut differentiaaliyhtälöitä, joskaan Kapitaali ei saanut käsiinsä opinto-oppaan A-osaa jossa tästä olisi mahdollisesti kerrottu tarkemmin.

Vaikka laitoksen henkilökunta on 30 vuoden aikana vaihtunut lähes täysin, on tutkintorakenne säilynyt hyvin vähin muutoksin. Mutta toisaalta: miksi edes korjata sellaista, mikä ei ole rikki?

Jatka keskustelua:

Puheenjohtajalta: Vanhoja perinteitä ja uusia ideoita

KTTO kokoontui viime marraskuussa valitsemaan hallituksen vuodelle 2023. Rakkaan ainejärjestömme hallituksessa toimii tällä hetkellä 14 innokasta jäsentä sekä Kapitaalin päätoimittajat virkailijajäseninä. Tässä kokoonpanossa on kansislaisia aina fukseista nykyisiin kolmannen vuoden opiskelijoihin. Tänä vuonna pyrimme myös virkistämään virkailijajäsentoimintaa, jotta mahdollistamme mahdollisimman matalan kynnyksen osallistumisen järjestötoimintaan. Kannustankin kaikkia innokkaita ottamaan yhteyttä hallituslaisiin ja liittymään mukaan! 

Hallituskausi on lähtenyt käyntiin mukavasti vanhojen perinteiden ja uusien ideoiden siivittämänä. Pääsimme jo heti helmikuun alussa tutustumaan tuohon remontin keskellä olleeseen Alina-saliin ja palauttelemaan beer pongin salat muistiimme. Alina-saliin palataan uudestaan (tätä kirjoittaessani) viikon päästä sitsien muodossa ja myös kuppalabileitä on suunnitteilla. Urheilutoimintakin on polkaistu vauhdikkaasti käyntiin, kun viisi joukkuetta KTTOlaisia kävi heittämässä karttua ja kaatamassa kyykkiä Tampereella helmikuussa. Eikä urheilun saralla tule olemaan hiljaista tämänkään jälkeen.   

Tälle vuodelle yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on KTTO:n näkyvyyden lisääminen yritysten suuntaan sekä kulttuuritoiminnan elvyttäminen. Excursioita onkin ehditty jo järjestää, ja lisää on tulossa. Yritystoiminnan vauhdin on voinut huomata myös sähköpostilistalle ilmestyneistä mainoksista. Parin katkonaisen koronavuoden jälkeen olemme pääseet myös ihastumaan speksin huumaan, jonne teimme kulttuurimatkan helmikuun loppupuolella. 

Opintoasioidenkaan suunnalla ei ole hiljaista: vuosi polkaistiin käyntiin suurella opinto- ja hyvinvointikyselyllä, jolla kartoitettiin laajasti opiskelijoidemme ajatuksia sekä opinnoista että ainejärjestömme tapahtumista, yhdenvertaisuudesta sekä erilaisista toiveista. Tämän siivittämänä pääsemme suunnittelemaan loppuvuotta entistäkin tarkemmalla otteella. Yhdenvertaisuustyö on yksi KTTO:n kantavista voimista, jonka toteutumista seuraamme hallituksessa tarkasti. 

KTTO:n vuoden kruunaavat tietysti vuosijuhlat, joiden loistosta päästään nauttimaan marraskuussa. Tuota ennen suunnitteilla on muun muassa merchin takaisintuomista, ainejärjestönauhoja, vauhdikasta vappua (ja tietysti jappua) sekä paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja excursioita. Jäämme innolla seuraamaan, mitä ideoita ja suunnitelmia tämä vuosi lopulta tuo tullessaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa – istuva hallitus on valmiina haasteeseen ja vastaanottamaan kaikki esille tulevat ideat!

Emilia Manninen

KTTO ry:n puheenjohtaja

Jatka keskustelua:

Tervehdys opintovastaavilta

Moikka! Me olemme Leo ja Otto, ja toimimme tänä vuonna opintovastaavina. Tehtävänämme on toimia ainejärjestön puolella yhteyshenkilöinä opiskelijoiden ja koulutusohjelman välillä sekä ennen kaikkea valvoa opiskelijoidemme etua opintojen saralla.

Perinteisesti opintovastaavien tärkeimpiä opintovastaavien vastuualueella tapahtuvia toistuvia tapahtumia ovat opintokahvit yhdessä opetushenkilökunnan kanssa sekä opintokysely, jolla kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä.

Vuotemme on alkanut nopealla tahdilla, sillä saimme opintokyselyn ulos jo helmikuun alussa. Tänä vuonna kartoitimme kyselyllä myös opiskelijoiden hyvinvointia ja tarpeita muun muassa tapahtumille ja urheilutoiminnalle. Kyselyä laadittaessa teimmekin tiivistä yhteistyötä hallituksen muiden vastuualueiden kanssa.

Saimme opintokyselyyn yli 70 vastausta ja paljon näkökulmia ja ajatuksia, joiden kautta kehittää koulutusohjelmiamme ja järjestömme toimintaa – tästä kiitos jäsenistömme aktiiviselle osallistumiselle. Tätä kirjoittaessamme ei ole vielä selvää milloin, mutta aiomme välittää kyselyn tuloksia myös koulutusohjelmiemme johtoryhmille.

Tapahtumien osalta ajatuksenamme on pitää perinteiset opintokahvit sekä keväällä että syksyllä ja näin luoda matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus opiskelijoiden ja henkilökunnan välille. Selvitämme myös mahdollisuuksia muiden opintoaiheisten tapahtumien järjestämiseen – tästä lisää, kun jotain kerrottavaa on!

Havaitessamme epäkohtia pyrimme myös tarttumaan niihin, jotta opiskelijoiden etu toteutuu mahdollisimman hyvin. Maaliskuun alussa esimerkiksi laadimme järjestömme kannanoton opiskelijoiden yhdenvertaisuuden tenttiviikolla vaarantaneista joukkoliikenteen lakoista.

Missä tahansa opintoihin liittyvässä asiassa tai epäkohdassa voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, niin katsotaan mitä asialle voidaan tehdä! Aurinkoista kevättä toivoen,

Leo Turpeinen ja Otto Muurinen,

KTTO ry:n opintovastaavat 2023

Jatka keskustelua:

KTTO ry:n hallitus vuodelle 2023

Kuvat | Elli Lehto Kysymykset | Juho Junttila

Vuoden 2023 hallituslaiset Kapitaalin tentattavina.

Puheenjohtaja Emilia Manninen

Oon Emilia, kandin parissa satunnaisesti ahkeroiva hallituksen tämän vuoden puheenjohtaja. Monet tavoitteeni (kuten näkyvyyden lisääminen yrityksille taikka kulttuuritoiminnan elvyttäminen) liittyvät vahvasti muihin pesteihin. Henkilökohtaisena tavoitteenani on hallituslaisten hyvinvoinnin vahvistaminen sekä toiminnan mielekkyyden jatkaminen.

1. Vuosijuhlavastaavan roolissa lupailit vuosijuhlille erään makrotaloustietelijän jääveistosta. Tätä ei koskaan tapahtunut. Kuinka KTTO:n jäsenet voivat luottaa teihin johtajana?

Tämä on myönnettävästi viime vuoden suurin tappioni. Laskin kuitenkin vuosijuhlien alla jääveistoksen mahdollisia kustannuksia (materiaalit, veistäjä, malli, säilytys, kuljetus…), ja tulin lopulta siihen tulokseen, ettei jääveistos ollut kyseisessä ajankohdassa ainejärjestöllemme taloudellisesti järkevä ratkaisu. Ajattelisin itse tämän siis jopa lisäävän luottamusta johtoon.

2. Paras oppimiskokemus tai paras opiskelijakokemus?

Paras oppimiskokemus liittynee johonkin tiedekulman alakerrassa koetuista älynväläyksistä. Opiskelijakokemuksista yksi parhaista oli viime vuoden vujut (jääveistoksen puuttumisesta huolimatta). 

Varapuheenjohtaja Henna Ahonen

Olen Henna, kolmannen vuoden opiskelija ja toimin tänä vuonna varapuheenjohtajana. Tehtäviini kuuluu vuosijuhlien järjestämisen lisäksi olla perillä kaikesta ja auttaa muita hallituksen jäseniä parhaani mukaan. Suurimpia tavoitteitani tänä vuonna on järjestää mieleenpainuvat vuosijuhlat, lisätä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja huolehtia hallituksen ryhmäytymisestä sekä virkistäytymisestä. 

1. Äidillä oli kaksi lasta. Toimen lähti merille, toinen varapuheenjohtajaksi. Kummastakaan ei koskaan kuultu uudestaan.

Varapuheenjohtaja ei ole hallituksen näkyvin rooli. Kuten käytännössä kaikkiin muihinkin pesteihin, niin myös VPJ:n rooliin kuuluu paljon taustatyötä, joka ei suoraan välity ulkopuolelle. Onkin hyvä muistaa, että hallitustoiminnassa tärkeintä on läheinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, avun pyytäminen, sen saaminen sekä vastuun jakaminen. VPJ:nä pääsen olemaan kokonaisvaltaisesti koko hallituksen toiminnassa mukana ja auttamaan eri vastuuhenkilöitä parhaani mukaan. Roolista saa kuitenkin tehdä omannäköisensä, ja tänä vuonna tehtäviini sisältyykin vuosijuhlien järjestäminen, joten eiköhän minustakin vuoden aikana kuulla.

2. Irrationaalisin käyttäytymisesi?

Monelle opiskelijalle on tuttua opiskelun välttely ja tapojahan on monia, kuten siivoaminen tai Netflixin katsominen. Itselleni tyypillisin tapa on  soittella pahimmassakin tenttipaniikissa FaceTimeja ystävilleni, vaikka todellakin pitäisi opiskella. Puhelut kestävät usein tunteja ja lähes koko puhelun ajan puhun siitä, kuinka söpö koirani on. Toisaalta tässä ei ole mitään irrationaalista, sillä Sulo (KTTO:n virallinen maskotti) on best <3

Taloudenhoitaja Ella Häsä

Olen Ella, 2. vuoden opiskelija ja hallituslainen. Tänä vuonna vastaan KTTO:n rahaliikenteestä. Suurin tavoitteeni on saada uutta KTTO-merchiä jäsenistölle vappuun mennessä. Tehtävää on hankaloittanut erityisesti jokakeväinen “Vaihdetaan KTTO:n logo!” -ilmiö.

1. Kuinka KTTO on varautunut lähestyvään lamaan? Tarvitaanko toimintaa elvyttäviä toimenpiteitä? 

KTTO:n varallisuutta on likvidoitu (lue liquidoitu) ankarasti rahan arvon alenemisen pelossa. Kuten kaikki tiedämme, jalojuoman arvo vain kasvaa sen vanhetessa. Ei siis syytä huoleen.

2. Miksi opintolainasta pitää nykyään maksaa korkoa?

Koska kaikki hyvä loppuu aikanaan.

3. Jos kirjoittaisit kirjan, mistä se kertoisi?

Kirjoittaisin todennäköisesti jonkinlaisen self help -kirjan aiheesta kuinka selvitä matematiikan kurssien aiheuttamasta ahdingosta, sitten jos joskus selviän siitä.

Opintosihteeri Otto Muurinen

Otto, oon opintovastaava. Puuhastelen opintojen parissa ja vapaa-ajan käytän töitä tekemällä. Pallottelen aika paljon erilaisia opintoihin liittyviä ideoita, ja suurimpana tavoitteena mulla ois edistellä niitä.

1. Huhujen mukaan olet niin kutsuttu matikkagrinderi. Kuinka puolustaudut?

Nooh. Tokihan asiaa voi tarkastella monelta kannalta, mikäli tarkastelu on millään tasolla ylipäänsä edes kenenkään mielestä mielekästä. Ennen kaikkeahan asiat ovat tässäkin tapauksessa jossakin määrin suhteellisia – voisi kenties sanoa: kauneus on katsojan silmässä. Riippuu toki mitä pitää kauniina. Sortumatta liikaan tai liian vähään pleonastisuuteen sanoisin asian olevan hyvin joko niin tai näin, jos ollenkaan. Tarvitseeko puolustautua?

2. Jos kirjoittaisit kirjan, mistä se kertoisi?

Jos todella päätyisin kirjoittamaan kirjaa, syntyisi kynästäni takuuvarmasti muistelmateos. Luulen, että tekstini olisi hyvin hyvin polveilevaa – en usko, että teostani lukisi kukaan. Tuskin jaksaisin itsekään oikolukea sitä.

Opintosihteeri Leo Turpeinen

Nimi on Leo, fuksi ja toinen opintovastaavista, virallisin termein “opintosihteeri”. Hallituksessa suurin tavoite on tehdä parhaani opiskelijoiden eteen, muuta en uskalla luvata.

1. Mikä on mielestäsi Helsingin Yliopiston 2021-2030 strategian heikoin lenkki ja kuinka parantaisit sitä? 

Mielestäni strategia on itsessään varsin hyvä ja sisältää paljon tavoiteltavia asioita, joihin tulee pyrkiä. Suurin ongelmakohta liittyy tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Asioiden todetaan vuonna 2030 olevan “paremmin”, kuitenkaan määrittelemättä lähtötasoa tai päämäärää mitattavilla asioilla. Esimerkiksi “hyvinvointi on parantanut” on hyvä tavoite, mutta sen onnistuminen on vaikeasti määriteltävissä ilman esimerkkejä. Lisäisin strategiaan käytännön esimerkkejä, joilla strategian tavoitteiden onnistuminen voitaisiin todentaa. 

2. Irrationaalisin käyttäytymisesi? 

Ennen treeniä vedän sen Noccon tietäen, että kofeiini ei sovi mulle. Lopputuloksena järjetön treeni ja sitä seuraava huono olo.

Yrityssuhdevastaava Ville Lyijynen

Olen Ville Lyijynen, kolmannen vuoden opiskelija ja toimin hallituksessa yrityssuhdevastaavana. Suurin tavoitteeni tälle vuodelle on solmia hyviä sopimuksia yritysten kanssa ja kerätä enemmän rahaa KTTO:n käyttöön, kuin mitä aikaisempien vuoden yrpät ovat saaneet kasaan. Toinen iso tavoite on järjestää mielenkiintoisia ja hauskoja excuja.

1. Mitä taloustieteilijät oikein tekevät?

Taloustieteilijät tekevät työelämässä monenlaisia erilaisia tehtäviä. Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset analyytikko- ja asiantuntijatehtävät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Taloustieteilijällä voidaan toki tarkoittaa myös ekonomistia eli yhtä yleistä työtehtävää, johon taloustieteestä voi työllistyä, jolloin työ saattaa olla enemmän makrotalouspainotteista näkemyksen antamista. 

2. Merkittävä osa KTTO:n jäsenistä työllistyy julkiselle sektorille. Mihin tarvitsemme kahta yritysvastaavaa? 

Tarkempi termi pestille taitaa olla yrityssuhde- ja työelämävastaava, ja olemme yhtä lailla julkisen puolen työnantajiin yhteydessä. Tänäkin vuonna KTTO:lla on kaksi yrppää, sillä pesti vaatii aika paljon aikaa ja vaivaa, mikäli siinä haluaa onnistua hyvin. Tämän takia tehtävää on parempi hoitaa työparin kanssa.

3. Mielipiteesi uudesta rahateoriasta? (MMT)

Hauskaa, että koronan aikoihin suuren elvytyksen aikana osa ihmisistä aidosti uskoi tähän. Kieltämättä hienoa olisi, jos maailma näin toimisi, mutta nykyinen inflaatio varmasti on osoittanut, että MMT ei käytännössä toimi.

Yrityssuhdevastaava Ivan Samurov

Olen Ivan Samurov, ensimmäisen vuoden opiskelija ja toimin tänä vuonna yrityssuhde- ja työelämävastaavana. Vaikka tämä onkin ensimmäinen vuoteni, tavoitteena olisi mielenkiintoisten excujen järjestäminen ja nykyisten sekä uusien yrityssuhteiden sujuva hoitaminen.

1. Mihin taloustieteestä työllistyy?

Taloustieteestä voi työllistyä monenlaisiin tehtäviin. Meidän matemaattisesti painotteinen koulutus antaa erinomaiset analyyttiset työkalut työelämään, minkä takia pystymme erottumaan työmarkkinoilla. Suurimpia työllistäjiä meidän alallamme ovat kaikenlaiset rahoituslaitokset, pankit sekä julkisen puolen organisaatiot. Tavoitteenani tänä vuonna on pitää vuoden exculista mahdollisimman monipuolisena, jolloin erilaiset työllistäjät tulevat opiskelijoille hyvin näkyviin.

2. Sähköpostiviesteissäsi lähettäjänä on vain “Ivan.” Uskotko saavuttaneesi KTTO:n keskuudessa Princeen tai Cheriin verrattavan kuuluisuuden tason, jolloin sukunimiä ei enää tarvita?

Pettymykseksenne, olen vain laiska…

3. Irrationaalisin käyttäytymisesi?

Ostan limsapullon olettaen, ettei se maksa yhtä paljon kuin UniCafen lounas.

Viestintä- ja web-vastaava Elli Lehto

Oon Elli, toisen vuoden opiskelija ja oon tän vuoden hallituksessa viestintävastaavana. Mun duuniin kuuluu KTTO:n sometilien ylläpito, sisällöntuotanto, Canvan kanssa kikkailu, sähköpostilistojen moderoiminen sekä nettisivujen ylläpito ja muokkaaminen. Mun suurin tavoite tälle vuodelle hallituksessa mun oman vastuualueen suhteen on se, että KTTO:n someihin tuotettu sisältö olisi opiskelijaystävällisempää ja innostais ihmisiä osallistumaan tapahtumiin. Haluisin tehdä KTTO:n somesisällöstä rentoa ja hauskaa, mutta samalla informatiivista ja helposti lähestyttävää. Jos tykkää yhtään luovista jutuista tai on visuaalista silmää, niin suosittelen vahvasti tätä hallituspestiä!

1. Kuinka olet valmistautunut mahdollisiin Ransomware-uhkiin?

KTTO:lla on kyllä vahvat salasanat käytössä, eli ei siis huolta! Kyberturvallisuus otetaan meillä vakavasti!

2. Suosikki tieteentekijäsi/taloustietelijä?

Sanoisin Kate Raworth!

Tapahtumavastaava Pyry Pahkala

Olen Pyry, ensimmäisen vuoden taloustieteen opiskelija ja toimin KTTO:n tapahtumavastaavana. Suurin tavoitteeni on ehkä saada tehtyä jokaisesta KTTO:n tapahtumasta hyvä ja onnistunut. Toimeenkuvani on suunnitella, budjetoida sekä ennen kaikkea toteuttaa kaikki tapahtumat yhdessä tapahtumatiimin kanssa. Pyrin siihen, että vuoden aikana kaikille löytyy mieluisia tapahtumia, joihin mahdollisimman moni osallistuisi. Suosittelen tätä tapahtumapestiä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tapahtumien toteuttamisesta ja suunnittelusta, mutta mikäli haluaa hieman kevyemmän pestin ja ilman vastuuta, suosittelen ehdottomasti tapahtumatiimiin liittymistä.

1. Onko tiimissänne enemmän duoa vai sooloa? 

Ehdottomasti tiimipeliä vaatii tapahtumien suunnittelu

2. Paras oppimiskokemus tai paras opiskelijakokemus?

Luonnollisesti tapahtumavastaavan paras opiskelijakokemus on ei KTTO:n järjestämä tapahtuma eli Turun aurasoudut syksyllä, jonne mentiin Pykälän bussissa. P.S. Huhu kertoo, että ensi syksynä järjestetään Aurasoutuihin ja mahdollisesti kirkkovenesoutukisaan yhteislähtö Pykälän kanssa.

Lukio- ja kulttuurivastaava Niko Kivinen

Olen Niko, ensimmäisen vuoden opiskelija ja KTTO:n lukio- ja kulttuurivastaava tänä vuonna. Toisin sanoen varmistan, että meille tulee uusia opiskelijoita myös ensi syksynä ja luon vastapainoa perinteisille opiskelijariennoille kulttuurin keinoin. Suurin toiveeni ja tavoitteeni on tarjota mahdollisimman monelle opiskelijalle kokemuksia, jotka muistaa vielä seuraavana aamunakin!

1. Voiko lukiolaisten huomiota tavoittaa muilla keinoin kuin TikTok-tanssien muodossa?

Uskon vankasti voivamme, tarvitaan vain oikeanlaista sisältöä! Tosin Facebookista voisi olla aika siirtyä kohti nuorisolaisempaa alustaa, jota aidosti käytetään.

2. Tarvitseeko maailma lisää ekonomisteja?

Katsoessamme nykyisten ekonomistien työllistymistä voinemme sanoa, että ekonomisteille on ainakin tällä hetkellä kysyntää runsaamman puoleisesti. Toivon mukaan näin on myös tulevaisuudessa, sillä valitaanhan ohjelmaamme joka vuosi enemmän ja enemmän opiskelijoita.

Yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja tutorvastaava Lasse Leinonen

Olen Lasse, toisen vuoden opiskelija ja hallituksen yhdenvertaisuus-, ympäristö- sekä tutorvastaava. Pestien tehtävät ovat hyvin erilaisia; huolehdin esimerkiksi siitä, että jokaisella on turvallinen olo ainejärjestössämme ja varmistan, että järjestö toimii ympäristöystävällisesti. Suurin tavoitteeni on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista, jotta kaikille olisi mieluisaa osallistua järjestömme toimintaan.

1. Harteillesi on kasattu kolme laajaa ja merkittävää vastuualuetta. Mikä näistä on tärkein?

Vaikka kaikki kolme pestiä ovatkin hyvin tärkeitä omalla tavallaan, näen kuitenkin tärkeimpänä yhdenvertaisuusvastaavan homman. Mielestäni on tärkeää, että kaikkien pitäisi pystyä osallistumaan järjestömme toimintaan ja tapahtumiin, sekä pitää hauskaa ja olla samalla oma itsensä. Haluan olla varmistamassa, että kaikilla jäsenillä on hyvä fiilis ja että kukaan ei koe oloaan turvattomaksi. 

2. Stockpicking vai indeksi?

Stockpicking roikkuu hengityskoneessa. Tilastojen mukaan 75% tiettyyn osakkeeseen keskittyneistä osakkeenomistajista hyötyisi hajauttamisesta, ja kun tarkastellaan Russell 3000:n synnyttämää dataa vuosilta 1980-2020, huomataan, kuinka jopa 40% osakkeista kokee jossain vaiheessa katastrofaalisen laskun, mistä ne eivät ikinä toivu. S&P Dow Jonesin mukaan sijoittajat ovat säästäneet yli 400 miljardia dollaria palkkioissa indeksirahastojen kautta viimeisen neljännesvuosisadan aikana. Sijoittaminen esimerkiksi FTSE 100- tai S&P 500 -indeksiin on järkevämpää, vaikka jälkimmäinenkin tosin droppasi 19% viime vuonna.

Urheiluvastaava Kristian Ostanin

Olen Kristian (Krisu), toisen vuoden opiskelija ja vastaan tällä hallituskaudella KTTO:n urheilutoiminnasta. Suurin tavoitteeni on saada aikaan urheilutapahtumia, joihin löytyy kysyntää KTTO:n sisällä. Pidän myös tärkeänä luoda suurempaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa erityisesti urheilutoiminnassa. Urheilun myötä ylläpidetään yhteishenkeä KTTO:lla, sekä luodaan ystävyyttä muihin ainejärjestöihin.

1. Kuka on KTTO:n kovin urheilija ja miksi?

Hmm… hyvä kysymys. Täytyypä järjestää KTTO:n jäsenille kuntotesti, niin voisimme selvittää kuka on kovin urheilija. Uskon, että paras ajankohta tälle olisi 2. toukokuuta, kun jäsenet ovat silloin parhaimmassa kunnossa.

Alumni- ja hyvinvointivastaava Ella Rasalo

“Olen Ella, ensimmäisen vuoden opiskelija ja toimin hallituksessa alumni- ja hyvinvointivastaavana. Suurin tavoitteeni tälle vuodelle on verkostoitua alumnien kanssa.”

1. Mikä toimi parantaisi KTTO:n jäsenten hyvinvointia välittömästi? 

Jäsenten hyvinvointia parantaisi yhteenkuuluvuuden lisääminen. Yhteenkuuluvuutta voitaisiin lisätä luomalla Economicumille opiskelijoiden avoimeen käyttöön tarkoitettu työtila.

Toimituksen kommentti: Tälläinen työtila löytyy Economicumin kolmannesta kerroksesta. Se on niin kutsuttu Akvaario.

2. Onko tämänhetkinen inflaatio väliaikaista vai pysyvämpi ilmiö? 

Väliaikaista.

Sihteeri Anton Hjelt

Olen Anton, toisen vuoden opiskelija. Tänä vuonna toimin hallituksessa sihteerinä, eli tärkein tehtäväni on muistaa saapua kokouksiin, ja laatia niiden pöytäkirjat. Tärkein tavoitteeni on omalla työpanoksellani tukea muita hallituslaisia, jotta voimme järjestää monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia.

1. Sihteeri ja taloudenhoitaja ovat hallituksen byrokraatteja, jotka taustalla vastaavat toiminnan sujuvuudesta ja käytännön järjestelyistä. Miltä tämä valta-asema tuntuu, ja muodostuuko näistä toimista KTTO:n ”Deep state”?

Pöytäkirjojen sanamuotoja muuttamalla ei hirveästi vaikuteta järjestön toimintaan. En siis yhdy siihen näkemykseen, että sihteerille olisi suotu jotakin epävirallista valtaa hallituksessa. Jos jotakin hallituksen sisäistä ”deep statea” etsitään, kannattaa katseet suunnata Kapitaalin päätoimittajia kohti. Hehän päättävät – ilman muun hallituksen valvontaa – siitä, minkälaista sisältöä jäsenistömme lukee…

2. Tarvitseeko maailma lisää ekonomisteja?

Ei minkään alan asiantuntijoita kai tarvita loputtomasti, mutta toivottavasti ekonomisteille ainakin olisi kysyntää vielä vuonna 2026, jolloin suunnittelen valmistuvani.

Jatka keskustelua:

Urheiluvastaavalta: Valtsikan urheilullisin ainejärjestö

Urheiluvastaavan palsta | Tommi Laitinen

Kevät on jo tehnyt jonkin aikaa tuloaan ja ulkoilma kutsuu ihmisiä liikkumaan. KTTO:laiset ovat jo päässeet muutamaan otteeseen tapaamaan toisiaan liikkumisen merkeissä ja runsaasti lisää on luvassa! Olen Tommi, toisen vuoden opiskelija ja toimin tänä vuonna urheiluvastaavana. Osa perinteisistä liikuntatapahtumista on loistanut poissaolollaan viime vuosina, mutta tänä vuonna luvassa on runsaasti erilaisia tapahtumia.

Vuosi aloitettiin kyykällä, jota harjoiteltiin ensin omassa porukassa, minkä jälkeen suunnattiin Tampereelle MM-kisoihin. Menestys oli joukkueiden välillä vaihtelevaa, mutta KTTO:laiset osoittivat loistavaa yhteishenkeä tukemalla jatkopeleihin edenneitä. Monelle pelurille kyseiset kisat olivat ensimmäiset MM-kisat, joten ensi vuonna Tampereelle tulee matkaamaan hieman karaistuneempi porukka tavoittelemaan voittoa.

Kevään ja kesän lähestyessä ulkona liikkumisen mahdollisuuden paranevat huomattavasti. Kannun perinteinen 5&10 juostaan jälleen toukokuussa, missä KTTO:laisilla on suuri vastuu Valtsikan urheilullisimman ainejärjestön tittelin säilyttämisessä. Viime vuosina ainejärjestömme on saavuttanut erinomaisia tuloksia kerätessä kilometrejä, joten eiköhän jatketa samaa trendiä.

Viime vuonna monet olivat paikalla todistamassa legendaarisen FC KTTO ‘59:n paluuta jalkapallokentille. Valtsikan turnauksen menestyksekkäät esitykset ovat vain kasvattaneet voitonnälkää ja katseet siirtyvät myös Unisportin sarjaa, joka pelataan huhti-toukokuun vaihteessa. Jalkapallotoimintaa on tarkoitus myös jatkaa syksyllä kesälomien jälkeen erilaisten turnausten ja sarjojen parissa. Joukkueeseen otetaan jatkuvasti lisää pelaajia mukaan, joten ole rohkeasti yhteydessä. Peleihin kaivataan myös kannustusta, eli vaikkei pelaaminen innostaisi, olet tervetullut paikalle.

Muutamat aktiivit pääsivät nauttimaan myös KTTO Frisbeegolf Clubin muutamista pelailuista viime syksynä. Frisbeegolf tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ulkoilla rennoissa merkeissä muiden KTTO:laisten kanssa. Toimintaa jatketaan tänäkin kesänä pelien pääpainon ollessa Helsingin radoilla. Aika siis kaivaa kiekot kaapin pohjalta ja suunnata ulos reippailemaan rennoissa merkeissä.

Syksyllä on tarkoitus kääntää katseita kohti ensi talven kyykän MM-kisoja. Tänä vuonna valmistautumista tulee oman näkemykseni mukaan parantaa, joten syksyllä on luvassa kyykkää niin vanhemmille opiskelijoille kuin aloittaville fukseillekin.

Jatka keskustelua:

Terveiset Barcelonasta

Julia Koistinen

¡Hola amigos!

Saavuin helmikuun alussa vaihto-oppilaaksi Barcelonaan opiskelemaan maisterivaiheen valinnaisia kursseja ja täytyy sanoa, että olen siitä lähtien ollut joka päivä erittäin positiivisesti yllättynyt kaupungin ainutlaatuisesta historiasta ja ihanista elämyksistä! Koska en ollut aiemmin käynyt Barcelonassa, ja ylipäätään Katalonian historia ja kulttuuri oli itselleni melko vierasta, on ollut aivan huikeaa tutustua kaupunkiin. Barcelona on suunnattoman monipuolinen paikka: täällä on kovin erilaisia kaupunginosia, lukematon määrä tapas-ravintoloita sekä söpöjä kuppiloita ja vintage-kauppoja. Yksi parhaista asioista Barcelonassa on kaupunkielämän lisäksi upea ranta, jota meren lähellä varttuneena arvostan paljon. Ranta tarjoaa kauniit lenkkimaisemat ja siellä voi pelata ystävien kanssa lentopalloa ja käydä aamu-uinnilla ennen luentoja.

Voisin kertoa kaupungin parhaista puolista ja tapahtumista vaikka kuinka, mutta jos vähän opiskelustakin. Opiskelen University of Barcelonassa, jossa suoritan valinnaisia maisterikursseja taloustieteen laitoksella. Kurssitarjonta englanninkielisille kursseille on melko kattava, ja löysinkin itselleni mieluisia taloushistorian sekä EU-politiikan kursseja. Opinnot verrattuna Helsingin yliopiston kursseihin ja käytäntöihin ovat hieman erilaisia, ja kursseilla ollaan jokseenkin joustavampia esimerkiksi palautusten ja läsnäolon suhteen. Erasmus-apurahan saamiseksi vaihdossa on kuitenkin suoritettava 5 opintopistettä vaihtokuukautta kohti, eli opiskeluun on varattava myös aikaa.

Erasmus-vaihtohaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja ehdinkin juuri ja juuri hakea vielä Euroopan kohteisiin viime syksyn täydennyshaussa, kun olin saanut kuulla että Australian vaihtoni peruttiin pandemian vuoksi. Sen takia Barcelona vaihtokohteena olikin hyvin spontaani ja lähdin vaihtoon aika lailla ilman mitään odotuksia, etenkin kun alkuvuonna koronatilanne oli Suomessakin vallitseva. Hieman kyllä huolestutti, että vaihdossa olisi huomattavasti rajoituksia, mutta onneksi elämä täällä on ollut aika huoletonta sen suhteen.

Ainut asia mikä koronan lisäksi lähdössä mietitytti oli espanjan kieli, jota en ollut aiemmin opiskellut (jos siis Money Heistin katsomista ei lasketa). Barcelona on kuitenkin yksi Espanjan kansainvälisimmistä kaupungeista ja, varsinkin kun käy ulkona istumassa iltaa, ravintolasanaston oppii nopeasti. Toki välillä myös ranskan kieli on auttanut eri tekstien ja ohjeistusten ymmärryksessä.

Vaihto-oppilaille on järjestetty erittäin aktiivisesti erilaista tapahtumaa ja tähän mennessä vaihdon kohokohtia on ollut Ranskan Pyreneiden laskettelumatka, Sitgesin karnevaali, vaellusreissut ja lukuisat tapas-illat! Täällä myös FC Barcelona on suuri ilmiö ja etenkin paikallinen fanikulttuuri on hauskaa seurattavaa, sillä se on aivan eri tasoa mitä Suomessa (vaikka tietenkään mikään ei Suomen torille-meininkiä päihitä). Kaiken kaikkiaan Espanja on erittäin eloisa maa, ja maan sisällä on helppoa ja hupaisaa matkustella. Myös esimerkiksi Marokko, Portugali ja Ranska ovat kätevien kulkuyhteyksien varrella.

Itse innostuin vaihtoon lähtemisen ajatuksesta jo heti kandisyksyn alusta lähtien ja onneksi nyt tänä keväänä pienen odotuksen jälkeen (neljäs kerta toden sanoo) lähtö onnistui. Sen vuoksi arvostan tätä vaihtokokemusta erityisesti! Voin todella suositella joka ikiselle opiskelijavaihtoa. Ulkomailla opiskelu ja eläminen on tavattoman ainutlaatuinen ja avartava kokemus, jossa oppii paljon sekä eri kulttuureista että itsestään. 

Jos herää kysyttävää vaihtoon hakemisesta, Erasmus-vaihdosta ylipäätään tai kaipaa suosituksia ja Barcelonan matkavinkkejä (erityisesti brunssi- ja tapas-paikoista löytyy pitkä lista) niin totta ihmeessä ole yhteydessä, vastaan kaikkeen tosi mielelläni! 🙂

Terkuin, 

Julia

Jatka keskustelua:

kandipäiväkirja.docx

Artikkeli | Juho Junttila

Kapitaalin toimittaja dokumentoi kanditutkielmansa kirjoittamisprosessia kevään ajan. Kapitaali julkaisee tämän sensuroimattoman asiakirjan yksinoikeudella.

20.1. Viesti tulevaisuudesta: Joululomalla uhosin hoitavani kandin helmikuun loppuun mennessä. Uskoin aidosti aloittavani kesäloman hyvissä ajoin ennen pääsiäistä. Spoiler alert: Näin ei tapahtunut. Hyvä kun sain edes tiedonhaun MOOC:n valmiiksi ennen deadlinea. 

26.1. 

Tänään oli ensimmäinen kahdesta kandiryhmän tapaamisesta. Olin yllättynyt siitä, että aihe täytyi jo tietää tai keksiä seuraavan viikon kuluessa. Ohjaaja kyseli vuorollaan aiheemme ja antoi lyhyet kommentit niistä. Omalta osaltani jäädyin samalla hetkellä, kun olisi pitänyt kertoa aihe ryhmälle. Ketään tuskin kiinnosti, mutta tilanne ei kasvata luottamustani seminaariesitystä kohtaan. 

Kirjallisuuskatsaukseni kohdistuu niinkin räiskyvään, seksikkääseen ja tunteita herättävään aiheeseen kuin  “Harmaan talouden estimointimenetelmät EU-alueella ja Suomessa.” Kukapa ei malttaisi paneutua kansantalouden tilinpidon yksityiskohtiin.

30.1. Päivittäinen opiskelurituaalini alkaa kuten muinakin päivinä: Jodelin avaamisella. 

Tämän jälkeen lueskelen artikkeleita ja suunnittelen tutkielman rakennetta. Alan jo huomata, etten ole tottunut mihinkään kirjoitusprosessin vaiheista. Kandin runkokursseilla ei ole harjoiteltu kuinka tutkimuksia tulisi todellisuudessa lukea, enkä ole harjaantunut tunnistamaan, mikä teksteissä todellisuudessa on tärkeää. Väistän lopulta ongelmaa kirjoittamalla luvun verran tilastollisesta mallista, jota voi tuttuun ja turvalliseen tapaan analysoida.

5.2. Kaipaan matikan kotitehtäviä. En siksi, että olisin nauttinut pään hakkaamisesta seinään todennäköisyyslaskennan kursseilla, vaan siksi että laskarit todella jaksottavat arkea. Viime periodissa tiesin, että tehtävien täytyy olla valmiina keskiviikkoisin ja uudet aloitetaan perjantaisin. Vaikka teen kandin eteen töitä, en saa jokaviikkoista endorfiiniryöppyä viikon lopuksi, kun ratkaisujen arvioinnit ilmestyvät Moodleen 

Tällä hetkellä olen tuuliajolla. Tiedän, että olen etsinyt tietoa ja jopa kirjoittanut muutaman sivun, mutta edistystä on vaikea hahmottaa. Epävarmuus kannustaa prokastinoimaan. 

15.2. Syksyllä uhosin vääntäväni kandini kuukaudessa valmiiksi. ”Kuinka vaikeaa on muka saada 20 sivua tekstiä kasaan parissa viikossa?” Vaikeampaa kuin luulin.

28.2. Note to self: Lisää lähteet väitteiden perään jatkossa heti. Ei ole mitään turhauttavampaa kuin miettiä kuukautta myöhemmin, että mihin Menneisyys-Juhon luvut oikein perustuvat. Tiedän itsevarmasti miettineeni ”Kyllä mä tämän vielä muistan, parempi jatkaa kirjoittamista nyt kun kulkee”. En muista enää muuta kuin tuon ajatuksen. Tänään kirjoittaminen ei kulkenut sillä ensimmäiset pari tuntia kuluivat turhauttavasti lähteiden uudelleenmetsästämiseen kandikansion syövereistä.

1.3. Eilen huomasin että tärkein artikkelini, jonka pohjalle olen rakentanut teoreettisen pohdiskelun, on itse asiassa kritisoitu maanrakoon. Tutkielman valmistumisen suunta on negatiivinen: päädyn poistamaan kolme sivua tekstiä. 

4.3. Väsyttää niin paljon. Artikkeleita on todella vaikea lukea väsyneenä.

13.3. Pitäisi varata ohjausaika, mutta en haluaisi näyttää keskeneräistä kyhäelmääni kenellekään. Laitan muistutuksen: palaa palata asiaan huomenna. Jotta tuntisin tekeväni edes jotain, suoritan tiedonhaun MOOC:in osioita.

14.3. Muistutus soi, mutta kandi on yhtä heikko tekele kuin eilenkin. Varmaankin koska en tehnyt sen eteen mitään. Laitan uuden muistutuksen huomiselle.

15.3. Saankin tietää, että tapaamisessa vain kysytään ohjaajalta kandiin liittyviä kysymyksiä. Varaan ajan seuraavalle viikolle.

20.3. Kirjoittaminen on viimein alkanut sujumaan. Turns out tiedonhaun taidoista on oikeasti hyötyä tietoa etsittäessä. Boolen logiikan ja uusien hakutermien myötä löysin viimein mielekkäitä artikkeleita joihin nojautua.

22.3. Ohjaustapaaminen. Käytän tuntini kyselemällä asioita, joihin tavallaan tiedän vastauksen. Varmistan useita itsestäänselvyyksiä, mikä saa minut kokemaan häpeää, mutta better safe than sorry. ”Ei Juho, poliittisia muistioita ei kannata käyttää lähteinä.”

Merkittävin kysymykseni kuuluu: ”niin, ööh, mikä se seminaariesitys oikeastaan on?”. Ohjaaja näyttää hieman hämmentyneeltä, joten lisään ”Meidän kursseilla ei oo siis vielä ollut mitään esiintymiseen liittyvääkään. Tää on eka kerta.” Onnekseni saan kattavan ohjeistuksen siitä, mitä toukokuussa tulisi esittää. Käytännössä seminaariesitys on kehnompi versio oikean artikkelin esittelemisestä. Alkuun tulee hieman motivaatiota ja tutkimuskysymys. Tätä seuraa kirjallisuuden nopea katsaus, vaihe joka on vaivaannuttava, sillä käytännössä kandit ovat kirjallisuuskatsauksia. Tätä seuraa itse aiheen käsittely ja pikaiset loppukaneetit.

En osaa tässä vaiheessa arvioida, haluanko höpöttää aiheestani kaksi minuuttia vai tunnin. 20 minuuttia on kuitenkin tavoiteaika.

27.3. Kopioin kandini Latexiin. Työ näyttää välittömästi uskottavammalta. 

Note to self: Overleaf on paljon helpompaa käyttää kuin luulin. Välttelin latomista aivan turhaan kaikki nämä vuodet.

5.4. Tajusin tänään, että kandipäiväkirjan deadline Kapitaaliin on pian. Tulevien viikkojen tavoitteena on saada kandi valmiiksi ennen päiväkirjaa. Muuten loppu menee (vielä enemmän) autofiktioksi.

6.4. FUNFUNFUN. Olin olettanut, että viimeinen lukuni – empiirisiä tuloksia käsittelevä osio – on nopea ja suhteellisen suoraviivainen analyysi muutamasta taulukosta. Nyt huomaan, että dataa jota kuvittelin analysoivani, EI OLE SAATAVILLA. 

Note to self: Älä oleta. Tarkista.

2. Note to self : Fuck Latexin taulukkojen käsittely.

7.4. Shoutout eräälle tutkijalle, joka kuittaa saamansa estimaatit tekstillä ”Own calculations in January.” Tiedettä parhaimmillaan. 

11.4. Tutkielmaprosessi on hämmentävä. Se jäytää takaraivossa lähes tauotta. Välillä äänekkäämmin, välillä hiljempaa. Lähes aina kun lopetan jonkun muun askareen, alan miettiä mitä tutkielmaan tulisi vielä lisätä.

Enkä myöskään kykene olemaan kertomatta muille ihmisille missä vaiheessa tutkielmaa olen, mitä teen juuri nyt, ja miten se on sujunut. Viimeistään kun alan paasaamaan kansantalouden tilinpidon eri tilien tasapainottamiseen käytettävistä menetelmistä, muut toteuttavat keskusteluille hätäjarrutuksen ja U-käännöksen muihin aiheisiin. 

12.4. Päiväkirja menee painoon ennen kuin tutkielma todellisuudessa palautetaan, joten sovitaan, että sain vitosen. 

Jatka keskustelua:

Puheenjohtajalta: Edessä loistava tulevaisuus

Puheenjohtajan palsta | Janella Lehtinen

Vuosi sitten julkaistussa Kapitaalissa tällä samaisella palstalla todettiin:

”Pandemia vaatii kaikilta kärsivällisyyttä, mutta odotus palkitaan: KTTO:n toiminta palaa pandemian hellittäessä normaaliin päiväjärjestykseen, eikä perinteisiä tapahtumia ole silloinkaan unohdettu.”

Pandemia kuritti maailmaa lähes koko vuoden 2021, eikä vuodenvaihde tuonut ainakaan heti helpotusta tilanteeseen. Vaikka epävarmuus varjostaa tulevaisuutta, suhtaudun kuitenkin optimistisesti tulevaan.

Paluu normaaliin päiväjärjestykseen on edessä. Tulevan vuoden suurimpana haasteena ja toisaalta myös tavoitteena on jatkuvuuden varmistaminen. Kahden hajonaisen toimivuoden takia isolla osalla opiskelijoista ei ole kokemusta järjestömme perinteisistä tapahtumista ja kosketus opiskelijakulttuuriin on jäänyt vajaavaiseksi.

KTTO:n hallitus vuodelle 2022 koostuu niin vanhemmista opiskelijoista kuin myös korona-aikana opintonsa aloittaneista. Uskon, että tällä kokoonpanolla pystymme pitämään perinteet yllä, mutta myös kehittämään toimintaamme.

Viime vuosien aikana järjestömme jäsenmäärä on kasvanut ja muuttunut myös rakenteeltaan. Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on mukautua näihin muutoksiin. Hallitus kuulee mielellään jäsenistön toiveita ja kehitysideoita toimintaan liittyen.

Vaikka jouduimme sinnittelemään läpi pimeän talven ilman tapahtumia, pilkottaa kuitenkin tunnelin päässä jo hitusen valoa. Mikäli tilanne pysyy vakaana, pääsevät korona-ajan fuksit vihdoin maaliskuussa tutustumaan tuohon mystiseksi paikaksi muodostuneeseen Kuppalaan (myös vanhemmat tieteenharjoittajat pääsevät muistelemaan Kuppalassa vietettyjä villejä vuosia).

Tapahtumakalenteri näyttääkin jo lupaavan kiireiseltä tulevalle keväälle. Tulossa on yhteistapahtumia niin valtsikalaisten ystävien kuin myös kauempaa saapuvien vieraiden kanssa. Myös kansislaisten kesken päästään juhlimaan!

On vaikea nimetä osa-aluetta, johon pandemia ei olisi vaikuttanut negatiivisesti. Myös järjestömme yrityssuhdetoimintaa se on vaikeuttanut. Uuteen vuoteen lähdetään kuitenkin täynnä intoa. Tulevana vuonna pyrimme säilyttämään aiemmin solmittuja yhteistyösopimuksia, sekä myös kehittämään ja laajentamaan yhteistyötä eri tahoihin. Excursioita pyritään järjestämään jäsenistöllemme kiinnostaviin paikkoihin ja työelämätoimintaa pyritään aktivoimaan entisestään. Jo useana vuonna järjestetty Career Starter on tarkoitus järjestää myös vuonna 2022.

Tulevana vuonna pyrimme myös jatkamaan KTTO:n aktiivista urheilutoimintaa. Viime vuonna ehdittiin moneen: pelaamaan kyykkää, jalkapalloa ja frisbeegolfia. Titteliä valtsikan urheilullisimpana järjestönä tullaan tavoittelemaan myös tämän vuoden aikana. Maaliskuussa suunnataan Tampereelle kohti kyykän MM-kisoja, josta tietenkään ei lähdetä hakemaan mitään muuta kuin mestaruutta.

Optimistisesta näkökulmasta huolimatta täytyy meidän edelleen seurata pandemiatilannetta. Toiminnassa tulemme jatkamaan viime vuosien tavalla vastuullista linjaa ja menemme terveys ja turvallisuus edellä. Suunnataan silti odottavin mielin kohti tulevaa vuotta!

Janella Lehtinen, KTTO ry:n puheenjohtaja

Jatka keskustelua:

Opintovastaavien tervehdys

Opintovastaavien palsta | Henri Virtanen & Veikka Karvonen

Opintovastaavina toimivat tänä vuonna 2. vuosikurssin opiskelija Henri Virtanen ja 1. vuosikurssin opiskelija Veikka Karvonen. Toivon mukaan suurin opintoihin liittyvä muutos tänä vuonna tulee olemaan siirtyminen etäopetuksesta lähiopetukseen.

Niin kuin valveutuneimmat jo tietävätkin, opintovastaavien tehtävänä on toimia eräänlaisina taloustieteen opiskelijan edunvalvojina opintoasioissa. Pyrimme pitämään tiivistä yhteyttä opetushenkilökuntaan ja korjaamaan opinnoissa ilmeneviä ongelmia yhteistyössä heidän kanssaan. Toimenkuvaan kuuluu myös yhteydenpito kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmien opiskelijaedustajiin, jotta opiskelijoiden ääni kuuluisi myös johtoryhmissä.

Opintovastaavien vuosi on vielä alussa, mutta olemme päässeet jo pienimuotoisesti hoitamaan tehtäväämme edunvalvojina. Kolmannen periodin integraalilaskennan kurssin ja Makrotaloustiede I -kurssin luentoja oltiin alustavasti järjestämässä samoina aikoina ja opintovastaavina pääsimme setvimään asian kuntoon. Esimerkiksi tällaisissa asioissa suosittelemme olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin opintovastaaviin, jotta opinnot sujuisivat kaikilla opiskelijoilla mahdollisimman mutkattomasti. Myös vastikään järjestetty opintokysely oli opintovastaavien käsialaa. Tänä vuonna erityisen olennaisen siitä teki se, että siinä kerättiin toiveita uusista taloustieteen valinnaisten kursseista, joita opinto-ohjelma paraikaa uudistaa.

Etäopintojen aikana opiskelijoiden kontakti kanssaopiskelijoihin on jäänyt monella vähäiseksi. Tämä tulee toivottavasti muuttumaan opetuksen siirtyessä takaisin lähiaikaan tämän vuoden aikana. Rohkaisemme opiskelijoita ottamaan tästä kaiken irti ja hyödyntämään opiskelumahdollisuutta Economicumilla.

Vajaaksi jääneen yhteisöllisyyden voivat korjata vain opiskelijat itse, ja nyt siihen on mahdollisuus. Ohimenevät kuulumisten vaihdot ja luennon jälkipuinti opiskelukavereiden kesken eivät ole ajanhukkaa. Ne ovat paitsi olennainen osa oppimista, myös tärkeitä motivaation ja jaksamisen lähteitä opiskeluarjessa.

Lähiaikaan siirtyminen pakottaa muuttamaan opiskelurutiineja taas toisenlaisiksi. Muutos voi kuitenkin olla haastavuudestaan huolimatta kauan kaivattu askel kohti yhteisöllisempää opiskelijaelämää.

Etäaika on kuitenkin jättänyt opiskeluun jälkensä. Pandemian jäljiltä opiskelijoiden yhteys henkilökuntaan on jäänyt jo useammalla vuosikurssilla etäiseksi. Yhteyttä parantaaksemme aiomme järjestää oppiainekahvit, joilla henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kasvokkain keskustelemaan sekä opinnoista että kaikesta, mistä keskustelua riittää. Vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan järjestämään myös jatkossa riippuen niiden suosiosta. Tilaisuudesta ilmoitetaan perinteisesti sähköpostilistan kautta.

Pyrimme tänä vuonna parantamaan kaikkea opintoihin liittyvää viestintää. Opiskelijoiden olisi hyvä tietää, mitä kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmissä tapahtuu. Viestintä on viime vuosina hieman takkuillut, mutta uskomme, että tiiviimpi yhteistyö johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa muuttaa asian.

Opiskelijoiden edunvalvonta ei onnistu ilman teiltä opiskelijoilta tulevaa palautetta. Opintovas – taavina yritämme parhaamme kehittääksemme opiskeluolosuhteet mahdollisimman toimiviksi, mutta lopulta suurimmassa asemassa sen suhteen olette lopulta te. Kurssien ilmapiiri, koulutusohjelman yhteisöllisyys ja opiskelukokemus riippuu pitkälti opiskelijoista. Yhdessä voimme tehdä myös opiskelusta paremman kokemuksen kaikille.

Opintovastaavat toivottavat aurinkoista neljättä periodia ja tsemppiä lukuvuoden viimeisiin kursseihin!

Jatka keskustelua:

Viime hetken vinkit – Akateemisen Kyykän MM-kilpailut lauantaina 12.3.2022

Artikkeli | Antti Ahtiainen

Akateemisen Kyykän MM-kilpailut käydään lauantaina 12.3.2022 Tampereen Hervannassa. Ensimmäiset erät alkavat jo aamulla ja finaalit pelataan iltapäivällä. Luvassa on siis koko päivän kestävä tapahtuma, jonka kruunaavat jatkot.

Myös KTTO:lla on joukkueita mukana kilpailussa ja osallistujista löytyy sekä kokeneita konkareita että ensikertalaisia. Yleisöllä on myös suuri merkitys ja tämän takia kannustan lähtemään mukaan seuraamaan pelejä ja nauttimaan tapahtuman tunnelmasta.

Tähän juttuun on koottu viime hetken vinkkejä, jotka auttavat tapahtumaan valmistautumisessa.

1. Pelin perusidea

Pelin ideana on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Voittajajoukkue on se, joka on poistanut pelineliöstä eniten kyykkiä.

2. Pelisanastoa

Heittoneliö = Neliö, josta heitot suoritetaan.

Pelineliö = Neliö, jossa ovat ulosheitettävät kyykät.

Akka = Pelineliöön tai sen eturajalle jäänyt kyykkä.

Pappi = Pelikentän ulkorajalle yli 10 cm päähän eturajasta jäänyt kyykkä.

Kuokkavieras = Pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä.

Pääty = Pelissä pelataan kaksi päätyä, joiden välissä suoritetaan puoltenvaihto. Päätyyn kuuluu kaksi heittovuoroa pelaajaa kohden.

3. Ota ainakin nämä mukaan

Säänmukainen varustus, haalarit: Luvassa on pitkä päivä, joten varaa lämmintä vaatetta. Kyseessä on ulkotapahtuma, joten vaatetuksella on suuri merkitys. Vaihtosukat ovat voittajan valinta.

Eväät ja nesteet: Myös ravintopuoli tulee olla sekä kilpailijoilla että kannustajilla kunnossa, joten kannattaa ottaa jotain syömistä ja juomista mukaan. Kisa-alueella on myös ruokailumahdollisuus. Jotkut viisaat ovat myös sanoneet, että kaurahiutaleille voi löytyä yllättävää käyttöä 😉

Erittäin hyvää mieltä: Kyykän MM on ainutlaatuinen tapahtuma ja nyt pääsemme taas vihdoin pidemmän tauon jälkeen kokoamaan joukkueet sekä kannustusjoukot yhteen ja viettämään unohtumatonta päivää Tampereella.

4. Muita vinkkejä

Tunnelman kohottamiseksi kaiutin voi olla hyvä väline. Pitkän päivän takia myös akku saattaa loppua puhelimesta, joten varavirtalähde on hyvä ottaa mukaan.

Jottei nälkä pääse yllättämään jatkokansaa, on suositeltavaa nauttia ravintoa ennen pitkää yötä.

Toivotan kaikille joukkueille sekä kannustusjoukoille hurjasti tsemppiä kilpailuihin. Nähdään Tampereella!

Jatka keskustelua: